Αναλύσεις – Άρθρα


06/12/2017
Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners   Vectors graphics designed by Freepik   Η παγκόσμια ανάπτυξη, στηρίζεται στο σύνολο των διάφορων οικονομικών ζωνών και κλάδων δραστηριότητας και αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε εύρωστα επίπεδα κατά το 2018 Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας ως προς τις συμπεριφοριστικές παραμέτρους των αγορών υποδεικνύουν μία συγκυρία που...

29/11/2017
Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners     Οι προσδοκίες μας για τις μετοχές το 2018 είναι θετικές, λόγω της ευνοϊκής μακροοικονομικής συγκυρίας και το διψήφιο ρυθμό αύξησης της εταιρικής κερδοφορίας σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αποδόσεις θα προέλθουν κυρίως από την αύξηση των κερδών των εταιρειών, καθώς τα περιθώρια από περαιτέρω ενίσχυση των αποτιμήσεων είναι περιορισμένα. Η...

23/11/2017
Συντάκτης Κειμένου : NN Investment Partners     Οι μαζικές συναλλαγές προκαλούν νευρικότητα σε κάποιους επιθετικούς επενδυτές Οι αγορές σημείωσαν αξιοσημείωτη στροφή την προηγούμενη εβδομάδα. Όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων πλην των ακινήτων υποχώρησαν. Δεν υπήρχε θεμελιώδης καταλύτης αυτής της εξέλιξης, πράγμα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτές οι...

16/11/2017
Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners     Η κινητήριος δύναμη της οικονομίας της Κίνας σταδιακά μετακινείται από τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και την παροχή πιστώσεων προς την εσωτερική κατανάλωση. Η ενίσχυση της κατανάλωσης παρουσιάζεται ακμαία, υπό τη στήριξη της μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων και τη δύναμη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Η σε εξέλιξη...

10/11/2017
Συντάκτης Κειμένου: 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.   Από δύο οπτικές γωνίες ... Πολλές φορές γινόμαστε εσωστρεφείς και αγνοούμε σε μεγάλο βαθμό το εξωτερικό μας περιβάλλον. Ανάλογη στάση τηρούμε συχνά τόσο στις επενδυτικές μας επιλογές όσο και στην προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης του  χρηματοοικονομικού και, ίσως ευρύτερα, του οικονομικού περιβάλλοντος. Όμως, η...

Αρχή Προηγούμενο σελίδα 2 από 24 Επόμενο Τέλος