NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο βασικά επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και Κινητών Αξιών (τίτλοι επιλογής επί Κινητών Αξιών – το ανώ τερο μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου – και μετατρέψιμα ομόλογα) που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί, είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οπουδήποτε ανά την υφήλιο. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να επενδύει σε εταιρείες οι οποίες έχουν θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο παράλληλα μ ε την οικονομική απόδοση. Το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσα από την εταιρική ανάλυση, τη δέσμευση και τον υπολογισμό του αντικτύπου. Για σύγκριση της οικονομικής απόδοσης, το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί ως αναφορά, μακροπρόθεσμα, τον δείκτη MSCI AC World (Net). Ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται ως βάση για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

 

Bloomberg Link


Περισσότερες Πληροφορίες
FactSheet

Έγγραφα
Έντυπο Βασικών Πληροφορίων για τους Επενδυτές