Το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού αξιοποιεί τη δυναμική ποιοτικών ελληνικών επιχειρήσεων που παρά τις αντιξοότητες της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να ενισχύσουν τα αποτελέσματά τους τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Η μέχρι τώρα πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου δείχνει ότι οι επενδυτικές του επιλογές έχουν ανταμείψει τους μεριδιούχους που το εμπιστεύτηκαν και επένδυσαν σε αυτό.

lines
8,55%
4,52%
29,64%
27,05%
2,68%
-21,97%
32,36%
53,64%
Α/Κ 3Κ Greek Value
Μετοχικό Εσωτερικού
Δείκτης Αναφοράς*
2016
8,55%
4,52%
2017
29,64%
27,05%
2018
2,68%
-21,97%
2019
32,36%
53,64%
*Δείκτης Αναφοράς: 100% Γενικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Χρηματιστηρίου Αθηνών
Οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου αφορούν την Κατηγορία Μεριδίων Ε
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε Ελληνικές Επιχειρήσεις που πετυχαίνουν δυνητικά εξαιρετικές αποδόσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έχουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, υγιείς ισολογισμούς, χρηματική ρευστότητα, κερδοφορία και κυρίως αξιόπιστες, σταθερές και χρηστές διοικήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δύνανται να κρύβουν σημαντικές αξίες και προσφέρουν μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών.
Μέσα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού γίνε και εσύ συμμέτοχος σε Ελληνικές επιχειρήσεις με ανθεκτικότητα, όραμα και προοπτικές. Και επιπλέον επωφελήσου από τα πλεονεκτήματα του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων όπως:
Διασπορά κινδύνου
Καθημερινή αποτίμηση
Καθημερινή δυνατότητα συμμετοχής και εξαγοράς
Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
Άδεια Σύστασης: Απόφαση 240/13.05.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.
Διαχειρίστρια Εταιρία: 3Κ Investment Partners ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας: Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Το ενημερωτικό δελτίο και το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας στους παρακάτω συνδέσμους: