NN (L) Euro Income - X Cap EUR

Βασικά Χαρακτηριστικά

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές που έχουν εκδοθεί από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε χώρες ή είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια χωρών της ευρωζώνης. Στόχος μας είναι η άντληση συμπληρωματικών εσόδων, επιπλέον των μερισμάτων μετοχών, μέσω της πώλησης δικαιωμάτων αγοράς (call option - δικαίωμα αγοράς μετοχών σε ορισμένη τιμή). Μέρος αυτών των εσόδων χρησιμοποιείται για την αγορά δικαιωμάτων πώλησης (put option - δικαίωμα πώλησης μετοχών σε ορισμένη τιμή). Η πολιτική αυτή περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις που θα είχε για το αμοιβαίο κεφάλαιο μια απότομη πτώση των τιμών των μετοχών στην ευρωζώνη. Ως απόρροια αυτής της δομής, το αμοιβαίο
κεφάλαιο θα έχει συνήθως χαμηλότερες επιδόσεις από τις μετοχές εταιρειών της ευρωζώνης σε ισχυρές ανοδικές αγορές, ενώ θα σημειώνει συνήθως υψηλότερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια καθοδικών ή ουδέτερων κινήσεων των αγορών. Πρωτεύων στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η δημιουργία υψηλού επιπέδου ετήσιου εισοδήματος, το οποίο θα επανεπενδύεται αμέσως για αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία μεριδίων. Δεύτερος στόχος είναι η αύξηση του κεφαλαίου του επενδυτή. Αυτό το προϊόν προορίζεται για επενδυτές που επιθυμούν υψηλή ετήσια επανεπένδυση του εισοδήματος, ενώ αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση σε μετοχές και τη χρήση χρηματοπιστωτικών παραγώγων. Ο δείκτης αναφοράς μας είναι ο δείκτης MSCI EMU NR.

 

Bloomberg Link


Περισσότερες Πληροφορίες
FactSheet

Έγγραφα
Έντυπο Βασικών Πληροφορίων για τους Επενδυτές