3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

20/02/2019
5,2463
Επενδυτικός Στόχος

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ως επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση της αξίας του ενεργητικού του και την παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Επενδύει κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις οι οποίες αποτελούνται από τραπεζικές καταθέσεις σε πιστωτικά
ιδρύματα με έδρα την Ευρώπη ή/και μέσα χρηματαγοράς υψηλής ποιότητας εκδοτών με έδρα την Ευρώπη. To χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως εξήντα (60) ημέρες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Σημείωση: Ο πιο πάνω αναφερόμενος επενδυτικός σκοπός και η ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου άρχισε να ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης του κανονισμού του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την 4η Φεβρουαρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες  σας παραπέμπουμε στο έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές που θα βρείτε παρακάτω.

 

 

Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
GRF000070000
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
E
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Χρηματαγοράς
Περιοχή:
Ελλάδα