3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου Ε

21/06/2019
7,7683
Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού, αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.)

Για την υλοποίηση του σκοπού του το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως, δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικού επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Δύναται επίσης να επενδύει σε μικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Σημείωση: Ο πιο πάνω αναφερόμενος επενδυτικός σκοπός ξεκίνησε να ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποίησης του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στις 4 Φεβρουαρίου 2015

 

 

 

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου
Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)
EUR1y3y5y
Αμοιβαίο Κεφάλαιο9,7331,38-11,86
Δείκτης Αναφοράς11,7436,27-25,71

Ημερομηνία Αναφοράς 31.05.2019
Πρακτικές Πληροφορίες
Κωδικός ISIN:
GRF000072006
Νόμισμα:
EUR
Κατηγορία Μεριδίου:
Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου:
Μετοχικό
Περιοχή:
Ελλάδα