Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR260,0117/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR380,9817/10/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1068,8517/10/2019Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD688,4617/10/2019Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1809,6317/10/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR66,417/10/2019Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,0617/10/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD924,3117/10/2019Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR390,7817/10/2019Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR60,9817/10/2019Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2166,817/10/2019Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR433,6517/10/2019Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR445,5417/10/2019Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1553,2317/10/2019Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1177,9917/10/2019Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1899,6517/10/2019Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR628,3617/10/2019Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1657,0317/10/2019Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR5122,3717/10/2019Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY444617/10/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1766,317/10/2019Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD933,3617/10/2019Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR856,3417/10/2019Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR330,9717/10/2019Μετοχικό
NN (L) Communication Services (X Cap)USD878,6617/10/2019Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD136,0417/10/2019Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD875,717/10/2019Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR778,1617/10/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1363,9417/10/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR574,9817/10/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1994,5617/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1270,7417/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4991,6517/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,9417/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR181,1317/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR577,8117/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR252,9117/10/2019Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR171,3917/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR500,4517/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR317,4817/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1444,317/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR869,6717/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR211,217/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD54,0217/10/2019Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR150,0217/10/2019Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1299,0217/10/2019Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1221,2917/10/2019Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR664,1917/10/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR278,0817/10/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR392,2517/10/2019Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD289,5817/10/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD127,0617/10/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD90,117/10/2019Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD474,3417/10/2019Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD375,9317/10/2019Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD127,3117/10/2019Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD534,4417/10/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD367,3717/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD387,3317/10/2019Σταθερού Εισοδήματος