Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR254,6820/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR370,4620/02/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1082,2420/02/2019Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD665,6220/02/2019Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1676,2820/02/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR59,8420/02/2019Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,5620/02/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1069,6220/02/2019Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR365,3420/02/2019Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR57,1820/02/2019Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1978,2820/02/2019Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR408,7420/02/2019Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR418,9520/02/2019Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1416,7420/02/2019Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1127,9120/02/2019Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1952,620/02/2019Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR605,8220/02/2019Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1494,8320/02/2019Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4526,4720/02/2019Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY436320/02/2019Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1768,720/02/2019Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD947,7120/02/2019Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR829,5420/02/2019Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR301,0220/02/2019Μετοχικό
NN (L) Communication Services (X Cap)USD860,9820/02/2019Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD128,8220/02/2019Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD844,8520/02/2019Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR739,2320/02/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1298,8920/02/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR550,8520/02/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1866,3120/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1156,820/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4813,3520/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD49,3720/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR174,0120/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR541,9220/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR253,6720/02/2019Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR170,0720/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR489,1120/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR302,8820/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1311,0720/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR848,5520/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR212,0220/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD56,5320/02/2019Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR137,9520/02/2019Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1206,5620/02/2019Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1100,6220/02/2019Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR616,2420/02/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR277,0920/02/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR348,5120/02/2019Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD287,4720/02/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD133,1220/02/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD82,8920/02/2019Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD456,4320/02/2019Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD360,8620/02/2019Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD116,9320/02/2019Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD503,2120/02/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD346,9220/02/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD375,4120/02/2019Σταθερού Εισοδήματος