Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR260,5622/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR387,9622/10/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1228,222/10/2020Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD595,922/10/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR53,6822/10/2020Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR29,9922/10/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD527,1822/10/2020Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR345,1122/10/2020Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR5522/10/2020Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2257,9322/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR400,9322/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR510,8322/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1199,3822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1582,0522/10/2020Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2323,9822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD1994,9822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR5795,5822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY410622/10/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1998,1122/10/2020Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1223,6722/10/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR917,0522/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR417,0922/10/2020Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD149,8222/10/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR828,6622/10/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1434,0322/10/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR591,9122/10/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD2025,2322/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1360,6622/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4927,3922/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,0722/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR183,922/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR580,6922/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR252,0222/10/2020Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,2122/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR501,322/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR329,9522/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1585,922/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR845,4522/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR210,1322/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD61,6522/10/2020Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR133,6722/10/2020Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1118,8822/10/2020Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR956,4122/10/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR711,422/10/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR276,9622/10/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR445,2822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD313,7422/10/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD127,2122/10/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD77,5122/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD466,722/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD458,6422/10/2020Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD162,4522/10/2020Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD534,3822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD371,5622/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD400,6722/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1699,722/10/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD190,822/10/2020Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD956,3722/10/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR320,4422/10/2020Σταθερού Εισοδήματος