Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR261,0519/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR378,3319/08/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1030,5519/08/2019Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD658,1519/08/2019Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1700,2719/08/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR62,8519/08/2019Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,7119/08/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD910,3119/08/2019Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR366,4419/08/2019Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR57,8819/08/2019Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2148,7219/08/2019Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR413,9419/08/2019Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR445,4719/08/2019Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1505,2519/08/2019Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1116,9519/08/2019Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1887,4219/08/2019Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR603,3819/08/2019Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1632,7619/08/2019Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR5056,7719/08/2019Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY399919/08/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1679,8519/08/2019Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD905,5419/08/2019Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR840,3219/08/2019Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR330,7719/08/2019Μετοχικό
NN (L) Communication Services (X Cap)USD867,5619/08/2019Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD132,5219/08/2019Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD854,0819/08/2019Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR771,4319/08/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1365,6719/08/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR581,0919/08/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1980,2119/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1272,2519/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4992,9119/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,2419/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR182,6919/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR58419/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR253,1319/08/2019Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR173,9819/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR49819/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR325,8519/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1442,2919/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR875,5219/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR213,0819/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD51,8519/08/2019Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR140,8119/08/2019Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1213,8619/08/2019Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1080,3419/08/2019Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR662,819/08/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR280,0819/08/2019Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR381,819/08/2019Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD287,0219/08/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD123,9219/08/2019Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD85,1219/08/2019Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD451,9319/08/2019Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD375,1519/08/2019Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD126,6219/08/2019Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD519,6719/08/2019Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD365,5519/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD383,0619/08/2019Σταθερού Εισοδήματος