Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR254,801/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR383,6601/06/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1026,7201/06/2020Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD563,1701/06/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR56,3901/06/2020Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,1401/06/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD644,6601/06/2020Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR341,0501/06/2020Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR53,5401/06/2020Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2092,9601/06/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR391,6601/06/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR470,1401/06/2020Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1212,801/06/2020Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1259,9201/06/2020Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2232,1701/06/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD1801,1201/06/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR5556,801/06/2020Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY396701/06/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1644,5501/06/2020Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD986,6901/06/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR880,1401/06/2020Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR378,6601/06/2020Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD136,6501/06/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR777,5501/06/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1361,0701/06/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR569,3801/06/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1938,3601/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1305,9201/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4630,2701/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD46,9201/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR176,5401/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR563,301/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR252,3101/06/2020Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,0301/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR473,5101/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR325,8301/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1525,0301/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR870,2401/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR210,0101/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD50,7401/06/2020Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR127,2801/06/2020Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1056,0601/06/2020Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR961,6601/06/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR664,5801/06/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR271,8601/06/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR401,701/06/2020Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD292,1801/06/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD111,7601/06/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD76,6701/06/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD429,2801/06/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD397,4701/06/2020Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD141,7701/06/2020Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD491,5901/06/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD347,6501/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD370,5501/06/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1455,501/06/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD172,4401/06/2020Μετοχικό