Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR245,6301/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR365,3301/04/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD895,1601/04/2020Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD476,9101/04/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR46,801/04/2020Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR29,8201/04/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD496,6701/04/2020Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR296,8101/04/2020Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR47,1501/04/2020Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1885,3501/04/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR339,7601/04/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR374,2701/04/2020Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1058,2801/04/2020Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1121,8601/04/2020Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1867,2801/04/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD1409,6701/04/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR4434,1101/04/2020Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY341801/04/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1417,1401/04/2020Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD791,6301/04/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR721,8901/04/2020Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR299,1201/04/2020Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD108,7101/04/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR676,1301/04/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1230,1401/04/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR536,8601/04/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1849,6901/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1231,0101/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4162,6401/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD44,901/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR168,9601/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR550,0201/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR252,301/04/2020Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,7901/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR428,5801/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR314,9501/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1414,3601/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR837,201/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR200,1701/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD43,2101/04/2020Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR109,2601/04/2020Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR910,2601/04/2020Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR878,6101/04/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR598,6301/04/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR263,5401/04/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR331,8801/04/2020Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD272,8801/04/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD106,5201/04/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD62,401/04/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD365,2401/04/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD310,3501/04/2020Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD112,0401/04/2020Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD416,2401/04/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD311,7201/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD332,9901/04/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1190,5901/04/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD138,7201/04/2020Μετοχικό