Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR259,6122/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR343,822/02/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1110,822/02/2018Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD753,6822/02/2018Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1770,5422/02/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR61,1822/02/2018Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,3422/02/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1058,722/02/2018Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR372,0722/02/2018Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR57,4722/02/2018Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1982,9922/02/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR395,0222/02/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR407,2822/02/2018Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1200,6322/02/2018Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1196,622/02/2018Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1762,2222/02/2018Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR587,2522/02/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1458,3322/02/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4068,1522/02/2018Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY481422/02/2018Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1906,3722/02/2018Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD1093,6722/02/2018Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR785,2822/02/2018Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR280,4922/02/2018Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD871,0922/02/2018Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD124,4322/02/2018Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD729,4722/02/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR717,1322/02/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1277,5622/02/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR548,3622/02/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1818,7322/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1135,4722/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4948,7322/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD52,9422/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR173,3622/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR537,3422/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR254,8222/02/2018Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR167,8822/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR492,0622/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR302,8822/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1287,2322/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR843,6622/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR224,7522/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,236122/02/2018Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,547722/02/2018Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD62,2222/02/2018Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR149,1222/02/2018Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1304,9522/02/2018Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1041,7822/02/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR63322/02/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR281,3422/02/2018Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,252222/02/2018Χρηματαγοράς
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,900222/02/2018Μετοχικό
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR360,1622/02/2018Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,09722/02/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR9,694022/02/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,187422/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,665122/02/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,736522/02/2018Μετοχικό