Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR255,4115/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR373,2315/08/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1035,3615/08/2018Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD697,7815/08/2018Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1745,5415/08/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR53,3115/08/2018Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,0215/08/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1135,0915/08/2018Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR379,8115/08/2018Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR56,915/08/2018Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1972,5915/08/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR416,0615/08/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR434,6815/08/2018Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1366,6715/08/2018Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1098,7715/08/2018Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1918,3415/08/2018Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR597,6315/08/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1552,2115/08/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4715,6615/08/2018Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY460515/08/2018Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1501,3615/08/2018Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD994,515/08/2018Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR864,0315/08/2018Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR307,1315/08/2018Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD843,8315/08/2018Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD129,3915/08/2018Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD771,9415/08/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR756,6815/08/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1317,0815/08/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR555,7215/08/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1800,7815/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1142,4915/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4656,3115/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD47,9515/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR173,6315/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR536,0615/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR254,2415/08/2018Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR170,0815/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR493,1315/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR304,9415/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1289,415/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR844,5815/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR212,815/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,985914/08/2018Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,548114/08/2018Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD54,315/08/2018Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR144,0215/08/2018Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1257,3415/08/2018Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1128,7915/08/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR635,9315/08/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR28215/08/2018Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,249514/08/2018Χρηματαγοράς
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR366,9315/08/2018Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,465414/08/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR8,83814/08/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,378814/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,738914/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,396414/08/2018Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,938914/08/2018Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD288,6915/08/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD137,3115/08/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD73,615/08/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD463,0915/08/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD373,215/08/2018Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD118,815/08/2018Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD512,8315/08/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD329,9215/08/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD373,2615/08/2018Σταθερού Εισοδήματος