Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,075119/08/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,151819/08/2019Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,467419/08/2019Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR16,588119/08/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,925919/08/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,267319/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,135819/08/2019Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,706719/08/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,804619/08/2019Μετοχικό