Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,989921/06/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,040421/06/2019Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,409521/06/2019Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR16,397421/06/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,784321/06/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR13,68521/06/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,85321/06/2019Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,631721/06/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,768321/06/2019Μετοχικό