Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR259,8721/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR357,5221/11/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1106,521/11/2017Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD717,3221/11/2017Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1642,121/11/2017Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR57,1421/11/2017Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,8921/11/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1049,5821/11/2017Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR381,6121/11/2017Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR58,2921/11/2017Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2019,9521/11/2017Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR406,9121/11/2017Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR417,1221/11/2017Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1336,9621/11/2017Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1178,6821/11/2017Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1726,9221/11/2017Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR586,4221/11/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1450,6821/11/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4252,0721/11/2017Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY484821/11/2017Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD175121/11/2017Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD1047,3721/11/2017Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR774,2421/11/2017Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR284,8921/11/2017Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD871,4121/11/2017Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD118,8221/11/2017Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD790,321/11/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR725,6321/11/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1293,5621/11/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR556,3421/11/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1842,1221/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1160,3321/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5023,7321/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD50,7521/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR174,9421/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR544,7321/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR255,1321/11/2017Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR170,2721/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR496,5221/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR309,4321/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1313,6921/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR866,2121/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR226,2321/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό ΕσωτερικούEUR6,418821/11/2017Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR3,164721/11/2017Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD59,0921/11/2017Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR151,421/11/2017Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1320,0921/11/2017Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1059,6121/11/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR640,321/11/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR286,2121/11/2017Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,259821/11/2017Χρηματαγοράς
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,845621/11/2017Μετοχικό
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR363,5421/11/2017Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR12,350321/11/2017Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR6,593921/11/2017Μικτό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR8,410121/11/2017Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,312621/11/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,232821/11/2017Σταθερού Εισοδήματος