Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR252,6912/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR362,8812/12/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1000,2612/12/2018Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD608,5312/12/2018Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1571,5212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR55,9112/12/2018Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,3612/12/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD993,0512/12/2018Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR346,0112/12/2018Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR52,7712/12/2018Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1940,9512/12/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR391,312/12/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR394,8212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1352,7712/12/2018Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1036,112/12/2018Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1914,8212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR545,3512/12/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1403,3912/12/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4243,2212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY430912/12/2018Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1569,3212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD854,3212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR760,6112/12/2018Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR285,8212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Communication Services (X Cap)USD835,9412/12/2018Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD121,3712/12/2018Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD813,6212/12/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR706,0212/12/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1255,4312/12/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR538,9312/12/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1783,0912/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1129,5812/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4586,0612/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,0812/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR170,6312/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR532,9612/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR253,9112/12/2018Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,2712/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR478,0612/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR30212/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1268,8212/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR831,212/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR209,912/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,581312/12/2018Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,444712/12/2018Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD53,2312/12/2018Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR130,6812/12/2018Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1152,6712/12/2018Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1070,912/12/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR601,1412/12/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR274,9212/12/2018Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,247612/12/2018Χρηματαγοράς
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR332,0812/12/2018Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR13,7312/12/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR8,197912/12/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,540712/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,803912/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR8,92512/12/2018Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,56812/12/2018Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD282,0112/12/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD132,812/12/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD77,5612/12/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD437,6112/12/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD340,5912/12/2018Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD111,1512/12/2018Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD477,612/12/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD328,3512/12/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD364,8512/12/2018Σταθερού Εισοδήματος