Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR10,001116/01/2020Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,469716/01/2020Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,688916/01/2020Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR18,378616/01/2020Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,085716/01/2020Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,143216/01/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,54916/01/2020Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,400116/01/2020Μετοχικό