Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,306817/10/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,326817/10/2019Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,594917/10/2019Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR17,048617/10/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,290517/10/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,090917/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,53817/10/2019Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,827517/10/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,873217/10/2019Μετοχικό