Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR261,1919/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap)EUR357,0719/07/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1029,5219/07/2017Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD695,6619/07/2017Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1562,4619/07/2017Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap)EUR54,3219/07/2017Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,8819/07/2017Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD990,0919/07/2017Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR384,819/07/2017Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR58,1819/07/2017Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2061,6119/07/2017Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap)EUR403,8419/07/2017Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap)EUR402,2819/07/2017Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1343,0919/07/2017Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1055,8619/07/2017Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1687,8119/07/2017Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR573,4219/07/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1327,2119/07/2017Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR3960,119/07/2017Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY438419/07/2017Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1705,9519/07/2017Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD971,1419/07/2017Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR714,619/07/2017Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR284,3819/07/2017Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD885,7219/07/2017Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD112,2419/07/2017Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD755,8919/07/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR715,9419/07/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1278,5319/07/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR551,6619/07/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1813,4819/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Fixed Income (X Cap)USD1164,6519/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4964,4119/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD50,8619/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR172,619/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR539,1219/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR255,5619/07/2017Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR169,4519/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged)EUR495,2919/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR308,1319/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1300,2119/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR923,6619/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR238,5319/07/2017Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό ΕσωτερικούEUR7,122219/07/2017Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR3,207919/07/2017Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD57,5819/07/2017Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR149,719/07/2017Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1294,919/07/2017Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1035,8719/07/2017Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR637,1819/07/2017Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR284,5119/07/2017Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,268319/07/2017Χρηματαγοράς
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,346819/07/2017Μετοχικό
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR363,2319/07/2017Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR13,16519/07/2017Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR6,67919/07/2017Μικτό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR9,963319/07/2017Μετοχικό
ΝΝ Hellas A/K ΟμολογιακόEUR9,90219/07/2017Σταθερού Εισοδήματος