Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,846813/08/2020Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,145313/08/2020Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,445613/08/2020Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,51813/08/2020Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR8,842413/08/2020Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR16,11313/08/2020Ομολογιακό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,994313/08/2020Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,505313/08/2020Μετοχικό
3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,517913/08/2020Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,04113/08/2020Μετοχικό