Αμοιβαία Κεφάλαια 3K και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) Absolute Return Bond (X Cap)EUR254,9215/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR360,915/10/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD983,7215/10/2018Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD669,3715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Consumer Goods (X Cap)USD1643,0215/10/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR56,4115/10/2018Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,5915/10/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD115115/10/2018Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR361,9715/10/2018Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR54,2115/10/2018Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD1915,0715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR403,115/10/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR397,6415/10/2018Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1262,6315/10/2018Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1010,9615/10/2018Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD1903,0715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Industrials (X Cap)EUR569,8715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) USDUSD1470,6515/10/2018Μετοχικό
NN (L) Information Technology (X Cap) EUREUR4362,0215/10/2018Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY453015/10/2018Μετοχικό
NN (L) Latin America Equity (X Cap)USD1612,7815/10/2018Μετοχικό
NN (L) Materials (X Cap)USD953,1115/10/2018Μετοχικό
NN (L) Prestige and Luxe (X Cap)EUR763,0715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR290,0715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Telecom (X Cap)USD841,1215/10/2018Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD125,2115/10/2018Μετοχικό
NN (L) Utilities (X Cap)USD755,6215/10/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR720,9815/10/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1270,0915/10/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR540,6815/10/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1791,5815/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1128,1815/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4648,615/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,0515/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR172,0315/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR527,1315/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR254,0515/10/2018Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR168,2215/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR491,7115/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR298,0915/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1273,9115/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR825,5715/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR211,1615/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,674115/10/2018Μετοχικό
3K Α/Κ ΜικτόEUR3,442615/10/2018Μικτό
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD52,8215/10/2018Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR136,0115/10/2018Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1190,0415/10/2018Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1041,8515/10/2018Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR608,3715/10/2018Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR277,0815/10/2018Μικτό (Multi Asset)
3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ΔιαθεσίμωνEUR5,248115/10/2018Χρηματαγοράς
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR341,7415/10/2018Μετοχικό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR13,936315/10/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K ΜετοχικόEUR8,175715/10/2018Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR11,386115/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,734215/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR8,953715/10/2018Μετοχικό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,603315/10/2018Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD285,9215/10/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD143,5615/10/2018Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD79,7715/10/2018Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD459,5515/10/2018Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD349,6715/10/2018Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD114,9215/10/2018Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD502,1815/10/2018Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD330,9315/10/2018Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD376,2415/10/2018Σταθερού Εισοδήματος