Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,506311/12/2019Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,365911/12/2019Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,625511/12/2019Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR17,447911/12/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,549711/12/2019Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,137811/12/2019Σταθερού Εισοδήματος
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,552711/12/2019Σταθερού Εισοδήματος
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,995111/12/2019Μετοχικό