Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,859919/02/2020Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,541419/02/2020Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,806419/02/2020Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR18,137619/02/2020Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,940419/02/2020Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,828719/02/2020Ομολογιακό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,885319/02/2020Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,227419/02/2020Μετοχικό
3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,118519/02/2020Ομολογιακό