Συνοπτικός Πίνακας Αμοιβαίων Κεφαλαίων 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου

 

 

Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

Θεματοφύλακας

 

Έδρα

 

3K Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

 

Τράπεζα Πειραιώς

 

Ελλάδα

 

3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

 

Τράπεζα Πειραιώς

 

Ελλάδα

 

3Κ Α/Κ Μικτό

 

Τράπεζα Πειραιώς

 

Ελλάδα

 

3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού Τράπεζα Πειραιώς

Ελλάδα

 

NN Hellas Α/Κ Μετοχικό Τράπεζα Πειραιώς

Ελλάδα

 

NN Hellas Α/Κ Ομολογιακό Τράπεζα Πειραιώς

Ελλάδα

 

 
     
     
     

Α.Ε.Ε.Μ.Κ. NN Λουξεμβούργου που διανέμει η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

 

A.E.E.M.K

Τμήμα

Θεματοφύλακας

Έδρα

NN (L)

 

NN (L) Prestige & Luxe X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

 

NN (L)

 

NN (L) Global Equity Impact Opportunities  X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο
NN (L)

 

NN (L) Information Technology X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Global Real Estate X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Alternative Beta X CAP EUR

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) European Sustainable Equity X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Banking & Insurance X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Information Technology X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) European Equity X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Global High Dividend X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Industrials X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) European High Dividend X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Euro Income XCAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) European Real Estate X CAP(EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Communication Services X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Health Care X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Food & Beverages X CAP(USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Consumer Goods X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Energy X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Materials X CAP(USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Utilities X CAP(USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Greater China Equity X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Global Sustainable Equity X CAP (EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Latin America Equity X CAP (USD)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Asia Income X CAP (USD)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

 

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

NN (L) Emerging Europe Equity X CAP(EUR)

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X CAP (USD)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Japan Equity X CAP (JPY)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Euro Equity X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Euro Liquidity X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) US Factor Credit X CAP (USD)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Global Bond Opportunities X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Asian Debt (Hard Currency) X CAP (USD)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Euro Fixed Income X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Global High Yield X Hedged CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Euromix Bond X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Euro Credit X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) X Hedged CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβουργο

NN (L)

NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) X CAP (USD)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Global Inflation Linked Bond X Hedged CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Global Bond Opportunities X Hedged CAP EUR

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) US Credit X CAP USD

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L) Patrimonial

NN (L) PATRIMONIAL Balanced X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L) Patrimonial

NN (L) PATRIMONIAL Defensive X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L) Patrimonial

NN (L) PATRIMONIAL Aggressive X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

ΝΝ (L) Patrimonial

NN (L) PATRIMONIAL Balanced European Sustainable  -  X Cap EUR (hedged ii)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

ΝΝ (L) Absolute Return Bond X CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) First class Protection P CAP (EUR)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

NN (L) Emerging Markets High Dividend X CAP (USD)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Λουξεμβούργο

NN (L)

 

 

 

NN (L) First Class Multi Asset X CAP (EUR)

 

 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg)S.C.A.

 

Λουξεμβουργο