Η Επενδυτική Φιλοσοφία της 3Κ Investment Partners

 

Πιστεύουμε ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μπορούμε να επιτύχουμε αποδόσεις πάνω από το μέσο όρο απόδοσης των ανταγωνιστών και άνω του δείκτη σύγκρισης, με ενεργή διαχείριση.

 
 
  • Εφαρμόζουμε “Bottom – Up” προσέγγιση και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θεμελιώδη των εταιρειών στις οποίες επενδύουμε.

  • Ουσιαστικά κατέχουμε μικρά κομμάτια εξαιρετικών εταιρειών και συμμετέχουμε στη μελλοντική κερδοφορία τους.

  • Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα παρακάτω 4 κριτήρια:

- τη διοίκηση της εταιρίας

- τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται

- τη δυνατότητα της εταιρίας να παράγει κέρδη (earning power) και

- την τιμή που διαπραγματεύεται

 

  • Είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές και δεν επιδιώκουμε «trading». Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι τα χαρτοφυλάκια μας είναι μια συλλογή των καλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ελληνικών εταιριών.

 

Έχουμε την πεποίθηση ότι η επενδυτική μας φιλοσοφία αποδίδει διαχρονικά, πράγμα που αντανακλάται στο γεγονός ότι διαχειριστές, στελέχη και εργαζόμενοι της εταιρείας μας επενδύουν προσωπικά τους χρήματα στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειριζόμαστε και διαθέτουμε.

 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ