Σημαντική ενημέρωση για τον Κορωνοϊό Covid-19 από τη 3K Investment Partners

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020

 

Η 3Κ Investment Partners συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (Covid-19) έχει λάβει σειρά μέτρων, με στόχο την προστασία όλων, πελατών, εργαζομένων και συνεργατών και παράλληλα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την απρόσκοπτη  εξυπηρέτηση σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διερχόμαστε ως κοινωνία.

Όλες οι εργασίες της 3Κ Investment Partners διενεργούνται κανονικά, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως.

Συνεπώς, παρακαλούμε για οποιαδήποτε επικοινωνία και αίτημα προς την εταιρεία μας να χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τρόπους και μέσα εξυπηρέτησης, ανάλογα με την προτίμησή σας:

  • Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 210 74 19 890, για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να εξυπηρετηθείτε για τη διενέργεια των συναλλαγών που επιθυμείτε.
  • Αποστείλετε email στη διεύθυνση info@3kip.gr με τα αιτήματά σας.
  • Επισκεφθείτε το www.3kip.gr για να λάβετε πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια και τα νέα της εταιρείας μας.
  • Χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών E-funds  https://www.3kip-efunds.gr  για τις συναλλαγές σας στα αμοιβαία κεφάλαια και την ενημέρωση της αξίας του χαρτοφυλακίου σας.

Μεταξύ άλλων μέτρων, έχει τεθεί σε λειτουργία η εξ αποστάσεως εργασία για τους εργαζομένους της εταιρείας. Στα γραφεία της εταιρείας βρίσκεται προσωπικό ασφαλείας, το οποίο θα εναλλάσσεται ανά 15ήμερο, έως ότου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, η διεκπεραίωση συναλλαγών των πελατών, η ενημέρωση πελατών και συνεργατών, καθώς και όλο το φάσμα των λειτουργιών της 3Κ Investment Partners εξυπηρετείται κανονικά, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα μέτρα αντιμετώπισης για την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) και τη διασφάλιση της υγείας πελατών, συνεργατών και εργαζομένων.

Παρακαλούμε για την αποφυγή της παρουσίας στα γραφεία της 3Κ Investment Partners. Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να διενεργήσετε τις συναλλαγές σας και να λάβετε όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας εξ αποστάσεως, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της επιδημίας και στη διατήρηση της καλής υγείας του εαυτού σας και όλων.

Όλοι μαζί συντεταγμένα θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και την ασφαλή εξυπηρέτησή σας.