Goldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN) - X Cap EUR (hedged)

Ημερομηνία Αποτίμησης

01/06/2023

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

172,3900

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο διεθνές χαρτοφυλάκιο κρατικών και εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας (με αξιολόγηση ΑΑΑ έως ΒΒΒ-), που εκφράζονται σε διάφορα νομίσματα. Εκτός από τις απευθείας επενδύσεις σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε εταιρικά ομόλογα υψηλότερου κινδύνου και, κατά συνέπεια, υψηλότερου επιτοκίου (τα αποκαλούμενα ομόλογα υψηλής απόδοσης, με ποιοτική αξιολόγηση χαμηλότερη του ΒΒΒ) ή ομόλογα που εκδίδονται ή/και εκφράζονται σε νομίσματααναπτυσσόμενων χωρών («αναδυόμενες αγορές») σε Λατινική Αμερική, Ασία, Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη και Αφρική ή/και επενδύσεις σε ξένα νομίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει συνολική ενεργή διαχείριση για να προβλέψει τις μεταβολές στο επίπεδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, στην καμπύλη απόδοσης, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στα πιστωτικά spread βάσει θεμελιώδους και ποσοτικής ανάλυσης. Η τοποθέτηση του αμοιβαίου κεφαλαίου θα διαφέρει, κατά συνέπεια, ουσιωδώς από τον δείκτη αναφοράς.

Στόχος μας, σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, είναι η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων από τον δείκτη αναφοράς Bloomberg Barclays Global Aggregate hedged (EUR). Ο δείκτης αναφοράς αντιπροσωπεύει ευρέως το επενδυτικό φάσμα παγκόσμιων ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας. Στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου, διατηρούνται όρια απόκλισης σε επίπεδο ομολόγων και χωρών σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς. Όσον αφορά αυτήν την ειδική αντισταθμισμένη κατηγορία μετοχών, εφαρμόζουμε μια στρατηγική αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Με την αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου επιδιώκουμε να αποφύγουμε τον συναλλαγματικό κίνδυνο για τους επενδυτές σε ευρώ (EUR). Αντισταθμίζουμε οποιονδήποτε συναλλαγματικό κίνδυνο στον δείκτηαναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς αυτής της κατηγορίας μετοχών (ευρώ). Οι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του ευρώ, οι οποίοι σχετίζονται με υψηλές και χαμηλές θέσεις στο χαρτοφυλάκιο, σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, παραμένουν σε αυτή την  κατηγορία μετοχών. Η αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου συνίσταται στην ανάληψη μιας αντισταθμιστικής θέσης σε άλλο νόμισμα. Μπορείτε να πωλήσετε τη συμμετοχή σας σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατά την οποία γίνεται υπολογισμός της αξίας των μεριδίων, κάτι που για το συγκεκριμένο  αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται καθημερινά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο να σας προσφέρει μέρισμα. Θα επανεπενδύει όλα τα κέρδη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -9,23 -16,63 -23,38
Δείκτης αναφοράς -3,31 -11,52 -4,50
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2023

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0546921965
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP HEDGED
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ιστορικά δεδομένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη, ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου. Δεν διασφαλίζεται ότι ο εμφανιζόμενος δείκτης κινδύνου θα παραμείνει αμετάβλητος - αντίθετα ενδέχεται να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Η κατώτατη κατηγορία κινδύνου δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου λόγω της συμπεριφοράς του προϊόντος κατά την περίοδο μέτρησης. Ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιδόσεις και τη μελλοντική πιθανή εξέλιξη των αγορών, που συνδέεται με ομόλογα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου, θεωρείται υψηλός. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών, την οικονομική ανάπτυξη των εκδοτών των μετοχών ή/και των χρηματοπιστωτικών μέσων, που με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη γενική παγκόσμια οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Αναφορικά με τις υποκείμενες επενδύσεις, ο αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των εκδοτών τους, είναι υψηλός. Ο κίνδυνος ρευστότητας του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι μέσου επιπέδου. Ενδέχεται να προκύπτουν κίνδυνοι ρευστότητας, όταν είναι δύσκολη η πώληση μιας συγκεκριμένης υποκείμενης επένδυσης. Επιπλέον, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις  ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η ανάκτηση της αρχικής σας επένδυσης δεν διασφαλίζεται. Η επένδυση σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση παράγωγων μέσων από τα οποία μπορεί να προκύψει αύξηση της σημασίας των κερδών και των ζημιών, γεγονός το οποίο με τη σειρά του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες διακυμάνσεις της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδύσεις μέσω του συστήματος Bond Connect υπόκεινται σε ειδικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιορισμών των συναλλαγών, του συναλλαγματικού κινδύνου και του ρυθμιστικού κινδύνου. Συνιστάται στους επενδυτές να εξοικειωθούν με τους κινδύνους αυτής της αγοράς, όπως παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο. Η αντιστάθμιση του κινδύνου που σχετίζεται με ορισμένες κατηγορίες μετοχών, μια μέθοδος που αποσκοπεί στη διαχείριση συγκεκριμένου συναλλαγματικού κινδύνου, ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάληψη πρόσθετου πιστωτικού κινδύνου και εναπομένοντος κινδύνου αγοράς ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.