Καλώς Ήρθατε στην 3Κ Investment Partners

Η 3K Investment Partners είναι ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα διαφορετικών τύπων αμοιβαίων κεφαλαίων, που καλύπτει όλους τους επενδυτικούς προσανατολισμούς, ενώ παράλληλα δίνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων. Σκοπός μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας επενδυτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Αξίζει να δεις

3K Greek Value Μετοχικό
3K Greek Value
Μετοχικό

Το 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε Ελληνικές Επιχειρήσεις που πετυχαίνουν δυνητικά εξαιρετικές αποδόσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, έχουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, υγιείς ισολογισμούς, χρηματική ρευστότητα, κερδοφορία και κυρίως αξιόπιστες, σταθερές και χρηστές διοικήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις που δύνανται να κρύβουν σημαντικές αξίες.

Περισσότερα
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
3K Α/Κ International
Income
Ομολογιακό

Το 3K International Income Ομολογιακό προσφέρει μια έξυπνη λύση σε όλους όσοι θέλουν τα χρήματά τους να έχουν την προοπτική να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις προθεσμιακές καταθέσεις. Το χαρτοφυλάκιό του υπόκειται σε διαρκείς προσαρμογές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Περισσότερα
Responsible Investing Funds
Responsible
Investing
Funds

Οι «Υπεύθυνες Επενδύσεις» (Responsible Investing) σας δίνουν την ευκαιρία να επενδύσετε σε διεθνείς επενδυτικές στρατηγικές συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ζωής στον πλανήτη.

Οι επενδύσεις “Responsible Investing” σας προσφέρουν αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου και δυνητικά την επίτευξη καλύτερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων

Περισσότερα
NN (L) Patrimonial Defensive
NN (L)
Patrimonial
Defensive

Αποκτήστε ένα χαρτοφυλάκιο με αξίες απ’ όλο τον κόσμο, με μετριοπαθές «προφίλ» αξιοποιώντας τις ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. Δώστε ευελιξία και δύναμη στο κεφάλαιό μέσω της συνεχούς επαγγελματικής διαχείρισης που ασκούν τα εξειδικευμένα στελέχη της NN Investment Partners και στοχεύστε μέσω του μετριοπαθούς προφίλ και της διασποράς στην παγκόσμια οικονομία σε αποδόσεις υπέρτερες των καταθέσεων, σε βάθος χρόνου.

Περισσότερα

  Η ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. μετονομάστηκε σε 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σε αλλαγή της επωνυμίας της σε «3K INVESTMENT PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο “3K INVESTMENT PARTNERS” προχώρησε η «ING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» *

Η 3K Investment Partners συνεχίζει να αντιπροσωπεύει την ING Investment Partners στην Ελλάδα και την Κύπρο, σε σχέση με τους ΟΣΕΚΑ της ING IM με έδρα το Λουξεμβούργο και θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα 3 Ελληνικά Αμοιβαία της Κεφάλαια. Συνολικά, η αλλαγή επωνυμίας δε επιφέρει μεταβολές στη λειτουργία της εταιρείας, η οποία διατηρεί την προσήλωσή της στην επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

*Η επωνυμία της εταιρείας μεταβλήθηκε με βάση την υπ’ αρ. 233/9-01-2015 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 8165/23-01-2015 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 23/01/2015 με αριθμό καταχώρησης 296427. Τα λοιπά στοιχεία της Εταιρίας (ΑΦΜ, ΓΕΜΗ, έδρα και λοιπά νομικά στοιχεία) παραμένουν ως έχουν.

Μόλις κλείσετε την παρούσα ενημέρωση, θα μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα ιστοσελίδα της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.