Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021. Θα χρειαστεί να δοθεί και δημοσιονομικό εμβόλιο. Ο μαζικός εμβολιασμός των πληθυσμών κατά το β΄ τρίμηνο του 2021 μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της οικονομικής ζωής. Η ισχύς της ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από τη στήριξη που θα δώσουν οι Αρχές

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

 

Συντάκτης Κειμένου : NN Investment Partners