Picture for category Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την τρέχουσα αναταραχή στις αγορές και τη στάση των επενδυτών

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την τρέχουσα αναταραχή στις αγορές και τη στάση των επενδυτών

Συντάκτης Κειμένου: Θοδωρής Λιζάρδος, Head of Marketing, Sales Support & PDM, 3K Investment Partners

  • Oι παγκόσμιες αγορές βρίσκονται σε φάση αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων
  • Το εύρος και η διάρκεια της επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας θα κρίνουν ουσιαστικά την πορεία των τιμών στις αγορές κατά τους προσεχείς μήνες
  • Επιβάλλεται η αποφυγή λήψης αποφάσεων υπό το καθεστώς του πανικού, στην τρέχουσα περίπτωση
  • Ο επενδυτικός προσανατολισμός των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners παραμένει σταθερός και προσηλωμένος στη επίτευξη των επενδυτικών στόχων σε ορίζοντα ετών
     

Τι συμβαίνει στην οικονομία και στις αγορές;

Η εξάπλωση της επιδημίας του Κορωνοϊού (COVID–19) και εκτός της Κίνας, έχει  προκαλέσει έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του ιού σε πανδημία, επιφέρουν πλήγμα, έστω και προσωρινό, στην οικονομική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η υπολειτουργία εργοστασίων στην Κίνα, που παράγουν βιομηχανικά εξαρτήματα, πλήττει την εφοδιαστική αλυσίδα της παραγωγής σε μια σειρά χωρών και κλάδων που χρειάζονται αυτά τα εξαρτήματα για να λειτουργήσουν και μειώνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες. Παρομοίως, οι ακυρώσεις μετακινήσεων (π.χ. τουρισμός, συνέδρια) πλήττουν την κατανάλωση και τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι παγκόσμιες αγορές βρίσκονται σε φάση αναπροσαρμογής των αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, κ.λπ.). Η αρχική αντίδραση ήταν μία ακραία βίαιη πτώση των τιμών στις κατηγορίες επένδυσης υψηλότερου κινδύνου (π.χ. μετοχές, ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης) και αύξηση των τιμών αξιογράφων που θεωρούνται «ασφαλή καταφύγια», όπως τα κρατικά ομόλογα ισχυρών κρατών (ΗΠΑ, Γερμανίας, κ.λπ.). Η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου ήταν, σε όρους απόδοσης, από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί στις μετοχικές αγορές.

Στην παρούσα φάση στις αγορές προσπαθεί να γίνει κατανοητό αν η βέβαιη αρνητική επίδραση της επιδημίας του ιού Covid-19 στην οικονομία θα είναι προσωρινή και θα ακολουθήσει μία άμεση ανάκαμψη, ή αν η οικονομία θα παραμείνει σε υποτονικούς ρυθμούς δραστηριότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

Τι μπορεί να συμβεί στις αγορές από τώρα και μετά;

Η  διαρκώς μεταβαλλόμενη ροή των εξελίξεων στο μέτωπο της εξάπλωσης του ιού και τα περιοριστικά αντίμετρα που λαμβάνονται, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων για τη στήριξη της οικονομίας, καθώς και παράγοντες που αφορούν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και την αναχρηματοδότηση του χρέους τους διαμορφώνουν τις εκτιμήσεις στις αγορές. Στο βαθμό που οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν λάβει μία πιο οριστική μορφή και κατεύθυνση,  προκαλούν  μεταπτώσεις στις τιμές των αγορών, είτε αρνητικές είτε θετικές. Έως ότου διαμορφωθεί μία πιο σαφής εικόνα ως προς τους προαναφερθέντες προσδιοριστικούς παράγοντες, είναι εύλογο να διατηρηθούν οι μεγάλες διακυμάνσεις στις αγορές.

Δεδομένου ότι οι επενδυτές απεχθάνονται την αβεβαιότητα, οι τιμές των επενδύσεων υψηλότερου κινδύνου είναι ευάλωτες σε αρνητικές ειδήσεις, εντός της τρέχουσας συγκυρίας. Η βέβαιη οικονομική καθίζηση για τους πρώτους μήνες του 2020, πιθανότατα θα πλήξει τα κέρδη των επιχειρήσεων και ενδεχομένως θα φέρει στο προσκήνιο,  ως αρνητικούς πρωταγωνιστές,  εκείνες τις εταιρείες που στηρίζονται υπερβολικά σε δανεικά κεφάλαια,  τα οποία πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν. Από την άλλη, οι αγορές εγγενώς, προσαρμόζονται πολύ γρήγορα στις μεταβολές της οικονομικής συγκυρίας και έως ένα βαθμό, με την πρόσφατη ακραία πτώση των τιμών, έχουν προεξοφλήσει κάποιες από τις ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις.

Το εύρος και η διάρκεια της επιδείνωσης της οικονομικής δραστηριότητας θα κρίνουν ουσιαστικά την πορεία των τιμών στις αγορές κατά τους προσεχείς μήνες. Η επικρατέστερη άποψη στην παρούσα φάση,  προεξοφλεί ότι  από το 3ο τρίμηνο του 2020 και μετά η οικονομία θα ανεβάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς θα φθίνουν οι επιπλοκές της επιδημίας του covid-19. Εφόσον,  τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας προσεχώς, στηρίζουν αυτές τις προσδοκίες η πορεία των τιμών δε θα παρουσιάσει περαιτέρω σημαντική κάμψη. Σε περίπτωση, όμως που τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες αυτές, η αναστάτωση στις αγορές θα διατηρηθεί. Μία επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων, μεγαλύτερη από την ήδη αναμενόμενη θα προκαλέσει περαιτέρω πτώση των τιμών. Στον αντίποδα, μια αποφασιστική δέσμη μέτρων αποτροπής εμβάθυνσης της οικονομικής ζημίας από την επιδημία του covid-19 ή και σταδιακή αποκλιμάκωση της επιδημίας καθαυτής, θα μπορούσε να εκτονώσει τις ανησυχίες των επενδυτών και να σταθεροποιήσει τις τιμές ή και να τις οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα.

 

Με ποιο τρόπο προσαρμοζόμαστε στις τρέχουσες εξελίξεις;

Η εμπειρία από αντίστοιχες συγκυρίες κατά το παρελθόν, αποτελεί βοηθό και οδηγό στην αντιμετώπιση και αυτής της κρίσης. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι ο πανικός και η ευφορία οδηγούν τους επενδυτές σε κακές αποφάσεις.

Συνεπώς, επιβάλλεται η αποφυγή λήψης αποφάσεων υπό το καθεστώς του πανικού, στην τρέχουσα περίπτωση. Η ρευστοποίηση των θέσεων,  όταν οι μεταβολές στις αγορές είναι πολύ αρνητικές, συνήθως (αλλά και λανθασμένα) διενεργείται προς το τέλος της καθοδικής κίνησης από τους περισσότερους επενδυτές. Δεδομένου ότι η πρόσφατη πτώση των τιμών έγινε ακαριαία και έχει ήδη καταγραφεί στα χαρτοφυλάκια των περισσότερων επενδυτών, οι σπασμωδικές κινήσεις δεν έχουν νόημα.

Στο βαθμό που οι επενδύσεις, ειδικά σε στοιχεία με αυξημένο κίνδυνο, είναι μια εξ ορισμού μακροχρόνια υπόθεση, σε περιόδους ισχυρής κάμψης των τιμών διαμορφώνονται ευκαιρίες σταδιακής εισόδου σε αξίες που παρουσιάζουν ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη. Επιπλέον, όταν ακολουθείται μία σταδιακή τοποθέτηση χρημάτων (όπως σε προγράμματα περιοδικής συσσώρευσης κεφαλαίου), η είσοδος σε περιόδους μεγάλη κάμψης των τιμών λειτουργεί, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ευεργετικά σε βάθος χρόνου.

Σε περιόδους υψηλών διακυμάνσεων και κάμψης των τιμών στις χρηματοοικονομικές αγορές, επενδυτές με κέρδη από τις τοποθετήσεις τους, μπορούν να κατοχυρώσουν  την υπεραξία ή μέρος αυτής, μεταφερόμενοι σε πιο συντηρητικές επενδυτικές επιλογές και να επανατοποθετηθούν όταν οι αγορές καταλαγιάσουν από την αναταραχή και έχει διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για το ευρύτερο περιβάλλον.

 

Πώς ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση τα αμοιβαία κεφάλαια της 3K, NN Hellas Μετοχικό* και NN Hellas Ομολογιακό**;

Ο επενδυτικός προσανατολισμός των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners παραμένει σταθερός και προσηλωμένος στη επίτευξη των επενδυτικών στόχων σε ορίζοντα ετών.
 
Παρότι, η πρόσφατη ραγδαία κάμψη των τιμών των μετοχών έχει πλήξει, όπως είναι απολύτως λογικό, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους αποτελείται από στιβαρές εταιρείες με υγιή θεμελιώδη μεγέθη (θετικές χρηματικές ροές, διαχρονικά κέρδη, ικανοποιητικό κύκλο εργασιών, λογικό δανεισμό κ.λπ.) και ικανές διοικήσεις, δοκιμασμένες σε συνθήκες κρίσης βαθύτερης από την τρέχουσα. Στο βαθμό που οι εταιρείες που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, η πρόσφατη μεγάλη κάμψη των τιμών των μετοχών τους, διαμορφώνει για κάποιες από αυτές ευκαιρίες εισόδου σε σαφώς χαμηλότερες αποτιμήσεις. Παραμένουμε ακλόνητοι στην πεποίθηση ότι η επένδυση σε κερδοφόρες επιχειρήσεις με χρηστή διοίκηση σε βάθος χρόνου αποφέρει ικανοποιητικές αποδόσεις και υπεραξίες στους μεριδιούχους μας.

Ως προς τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, η πτώση των τιμών των ελληνικών κρατικών τίτλων κατά το τελευταίο 20ήμερο, δεν μεταβάλλει τις τοποθετήσεις μας, καθώς η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί ως προς το αξιόχρεό της, γεγονός που αντανακλάται και στα  μειωμένα επιτόκια στην εγχώρια αγορά χρήματος και χρέους.

Αν κάτι μας διδάσκει το παρελθόν, δεν είναι κάτι άλλο από την εγγενή αδυναμία να προβλέψουμε επαρκώς και συστηματικά το μέλλον και ειδικά τις μεταβολές των τιμών των διαφόρων αξιών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.  Η πυξίδα και ο χάρτης των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners,  είναι η επιλογή αξιών που έχουν καλά θεμελιώδη μεγέθη και βρίσκονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διασπορά των τοποθετήσεων και την προσαρμοστικότητα στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος.         

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο

 
*  NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/21.6.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
** NN HELLAS ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 268/21.6.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)