Picture for category Οι διακυμάνσεις είναι υπέρ του αποταμιευτή/επενδυτή - Η γνώση της ιστορίας και η μελέτη των στατιστικών στοιχείων είναι πολύτιμα εφόδια στο ταξίδι των επενδύσεων.

Οι διακυμάνσεις είναι υπέρ του αποταμιευτή/επενδυτή - Η γνώση της ιστορίας και η μελέτη των στατιστικών στοιχείων είναι πολύτιμα εφόδια στο ταξίδι των επενδύσεων.

Συντάκτης Κειμένου: Γιώργος Κουφόπουλος, CEO, CIO at 3K Investment Partners

Background photo created by inventsolutions - www.freepik.com

 

Η γνώση της ιστορίας και η μελέτη των στατιστικών στοιχείων είναι πολύτιμα εφόδια στο ταξίδι των επενδύσεων. Στις αγορές μετοχών και όχι μόνο σε αυτές, οι μεταπτώσεις είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και μάλιστα μερικές από αυτές ήταν μεγάλες σε μέγεθος και ραγδαίες, σαν την πρόσφατη που βιώσαμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
 
Όσο δυσάρεστες και αν είναι αυτές οι μεταπτώσεις αποτελούν μια εγγενή και αναπόφευκτη πραγματικότητα. Η αντιμετώπισή του ή ακόμα καλύτερα η αξιοποίησή τους προϋποθέτει προσαρμοστικότητα και προσήλωση στις παραμέτρους που δημιουργούν και καθορίζουν την αξία των επενδύσεων διαχρονικά.

Από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, εξαιρουμένου του τρέχοντος έτους (δηλαδή, κατά τα τελευταία 74 έτη), υπήρξαν 38 φορές, κατά τις οποίες η αγορά μετοχών των ΗΠΑ κατέγραψε πτώση τιμών  κατά 10% ή περισσότερο. Επομένως, κάθε περίπου 2 χρόνια, κατά μέσο όρο , οι αγορές υποχωρούν κατά 10% ή περισσότερο. Συμβαίνουν αυτό που λέμε, διορθώσεις. Από τις διορθώσεις αυτές, υπήρξαν 12 φορές στις οποίες η αγορά υποχώρησε περισσότερο από 20%. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «bear market». Ως εκ τούτου, κατά μέσο όρο κάθε 6 χρόνια οι αγορές χάνουν τουλάχιστον το 1/5 της αξίας τους.

Αυτές οι διακυμάνσεις προκύπτουν από την αρχή ακόμα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση και τα απροσδόκητα γεγονότα που συμβαίνουν (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) Η ελληνική αγορά είναι ακόμα πιο ευμετάβλητη, λόγω του μεγέθους της και της έλλειψης ρευστότητας που τη χαρακτηρίζει.

Αν κάποιος προσβλέπει στο ότι δεν θα υπάρξουν διακυμάνσεις αυτού του μεγέθους με αυτή τη συχνότητα, δεν θα πρέπει να κατέχει μετοχικές αξίες. Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά τα χρόνια, τα εταιρικά κέρδη μεγεθύνονται ετησίως κατά μέσο όρο με ρυθμό 7%-8%. Υπήρξαν περίοδοι υψηλότερης μεγέθυνσης της κερδοφορίας και άλλες με χαμηλότερη. Αντίστοιχα με τη μεγέθυνση των εταιρικών κερδών, με ρυθμό7% - 8% περίπου αναπτύσσονται και οι τιμές των μετοχών, κατά μέσο όρο ανά έτος.

Κεντρική θέση στην επενδυτική μας φιλοσοφία, ως 3K Investment Partners,  κατέχει η αποδοχή της εγγενούς αδυναμίας της συστηματικής πρόβλεψης των διορθώσεων της αγοράς ή των ενάρξεων και των λήξεων των bear markets. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να προβλέψει συστηματικά τις αλλαγές στην αγορά, ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Όμως, γνωρίζουμε ότι θα εμφανίζονται διορθώσεις και bear markets και ότι αυτό είναι αναπόσπαστο μέρος της πραγματικότητας των αγορών και της οικονομίας της ίδιας. Αντ’ αυτού, εστιάζουμε στις ίδιες τις εταιρείες, στις μετοχές των οποίων επενδύουμε. Αναλύουμε τις εργασίες, τη διοίκηση και τις προοπτικές τους. Όσο αυτά παραμένουν άθικτα, δεν πρόκειται να ρευστοποιήσουμε τις μετοχές που κατέχουμε απλά και μόνο γιατί κάποιος άλλος το πράττει. Παράλληλα, σε περιόδους ανατροπών και κρίσεων οι ίδιες οι εταιρείες αναλαμβάνουν δράση  και προσαρμόζονται ώστε να βγουν πιο δυνατές από οποιαδήποτε κρίση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναπροσαρμόζουμε ανάλογα τα χαρτοφυλάκιά μας. Αντιθέτως, το πράττουμε διαρκώς, ανεξάρτητα από το αν είμαστε σε περίοδο κάμψης των τιμών ή όχι, προκειμένου να επιλέξουμε τις καλύτερες εταιρείες για τα χαρτοφυλάκιά μας. Αν υπό κανονικές συνθήκες επενδύαμε σε αξιόλογες εταιρείες σε λογικές αποτιμήσεις, κατά τη διάρκεια κρίσεων, λόγω των διακυμάνσεων, βρίσκουμε ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε εξαιρετικές εταιρίες σε πολύ ελκυστικές τιμές και τα χαρτοφυλάκια μας γίνονται πιο “συγκεντρωμένα” (concentrated).

Πέραν αυτών, κατά την τρέχουσα περίοδο και λόγω του ότι στην παρούσα συγκυρία λειτουργούμε εξ αποστάσεως και λόγω της πιστωτικής κρίσης και της περικοπής της χρηματικής ρευστότητας στην αγορά, έχουμε αυξήσει τη θέση των μετρητών στα χαρτοφυλάκια μετοχών από 5% σε 10% περίπου. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι , το 1/3 του βάρους τους, αποτελείται από εταιρίες που έχουν αρνητικό δανεισμό, δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα είναι μεγαλύτερα από το δανεισμό τους.

Παρότι, η τρέχουσα κρίση θα δημιουργήσει μια βαθιά ύφεση, εκτιμούμε ότι όλες οι εταιρείες που κατέχουμε στο χαρτοφυλάκιο θα την αντιμετωπίσουν με επιτυχία.

Ως προς τις μεγαλύτερες θέσεις στις επενδυτικές στρατηγικές ελληνικών μετοχών σημειώνουμε τα εξής ουσιώδη στοιχεία:

  • Jumbo: Η Εταιρεία δεν έχει χρέη και διαθέτει σχεδόν € 500εκ. σε μετρητά, ενώ τα περισσότερα από τα καταστήματα είναι ιδιόκτητα. Βάσει των εκτιμήσεών μας θα αποφέρει κέρδη και το 2020 και θα ανακάμψει πιο δυναμικά το 2021.
  • ΟΛΠ: Παρά την αναπόφευκτη μείωση τζίρου, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το 2020, το επιχειρηματικό της σχέδιο παραμένει άθικτο. Επιπλέον, η COSCO, ο μεγαλύτερος μέτοχός της, διασφαλίζει την οικονομική ισχύ και συνεχίσει να ωθεί τον ΟΛΠ στις θέσεις των κορυφαίων λιμένων της Ευρώπης, ως προς την εμπορική κίνηση.
  • ΑΔΜΗΕ Συμμετοχές: κατέχει ποσοστό 51% στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., το οποίο αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου της. Είναι μονοπώλιο και τα επενδυτικά του σχέδια προχωρούν στη διασύνδεση της Ελλάδας με ηλεκτρική ενέργεια (εσωτερικά και εξωτερικά). Όσο περισσότερα τα περιουσιακά του στοιχεία, τόσο μεγαλύτερα και τα έσοδα.
  • ΚΡΙ ΚΡΙ: Μια άλλη αμυντική εταιρεία που παράγει και διανέμει γιαούρτι και άλλα παράγωγα του γάλακτος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν αναμένουμε σημαντικές επιπτώσεις.
  • Terna Energy: Όσον αφορά τα αιολικά πάρκα, τα έσοδα και η κερδοφορία παραμένουν άθικτα. Η διοίκηση δηλώνει ότι το αρχικό σχέδιο για την επίτευξη κατά το 2025 παραγωγικής ικανότητας ενέργειας 2MGW θα μπορούσε να λάβει χώρα 2-3 χρόνια νωρίτερα.

Η ανθεκτικότητα και η ποιότητα των εταιρειών, που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια ελληνικών μετοχών αποτελούν την πυξίδα στην πλοήγηση στις τρέχουσες συνθήκες, αλλά και σε βάθος χρόνου διαμορφώνουν τις μελλοντικές υπεραξίες. Η διαρκής και ενδελεχής ανάλυση των δεδομένων των εταιρειών και των γενικότερων οικονομικών συνθηκών διασφαλίζει την προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, διατηρώντας επενδύσεις αξίας στα χαρτοφυλάκιά μας.

«Το νερό παίρνει το σχήμα του βάζου» Γιαπωνέζικη παροιμία

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο