Picture for category Τι είναι ο οικονομικός κύκλος;

Τι είναι ο οικονομικός κύκλος;

Συντάκτης Κειμένου: Phil Thornton, Lead consultant at Clariti Economics
Πηγή: https://www.ezonomics.com/whatis/an_economic_cycle/

Picture created by Mrsiraphol - Freepik.com

 

Για κάποιον που βίωσε την τελευταία δεκαετία, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ρυθμός με τον οποίο αναπτύσσεται μια οικονομία μπορεί να ποικίλει. Η οικονομία μπορεί να μεγεθύνεται στις περιόδους άνθισης, να καταποντίζεται σε περιόδους ύφεσης ή να σταθεροποιείται κάπου ενδιάμεσα.

Το να γνωρίζουμε σε ποιο σημείου του «οικονομικού κύκλου» βρισκόμαστε (ή του επιχειρηματικού κύκλου όπως λέγεται επίσης)  είναι σημαντικό για αποφάσεις που αφορούν τις δαπάνες μας, τις αποταμιεύσεις μας ή τις επενδύσεις μας.

 

Πότε είναι βιώσιμη η ανάπτυξη;

Η ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης δείχνει ότι οι χώρες γίνονται πιο πλούσιες όταν αναπτύσσονται με βιώσιμο ρυθμό, που σημαίνει ούτε πολύ γρήγορα, καθώς ενδέχεται να οδηγηθούμε σε υψηλό πληθωρισμό, ούτε πολύ αργά καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της ανεργίας.

 

Άνθιση και ύφεση

Ο απλούστερος τρόπος να εξετάσουμε την πορεία της οικονομίας είναι να την βλέπουμε να εναλλάσσεται μεταξύ της άνθισης και της ύφεσης, που είναι περίπου αυτό που βιώσαμε κατά το πρώτο και δεύτερο μισό της τελευταίας δεκαετίας. Κατά το πρώτο μισό, περίπου από το 2002 και μετά, η παγκόσμια οικονομία αυξανόταν έντονα, αλλά το 2007 τα πράγματα πήραν μια απότομη στροφή και έλαβε χώρα η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό του οικονομικού κύκλου, σε περιόδους άνθισης, η οικονομική ανάπτυξη, ο πληθωρισμός, η απασχόληση, τα επιτόκια και οι μετοχικές αξίες τείνουν να αυξηθούν. Στην φάση της ύφεσης όλα τα παραπάνω τείνουν να υποχωρήσουν. Η τελευταία δεκαετία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εναλλαγής.

 

Ρόδα είναι και γυρίζει ...

Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτυσσόταν  έντονα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τότε ο υπουργός Οικονομικών Γκόρντον Μπράουν δήλωσε ότι ο κύκλος της άνθισης και της ύφεσης έλαβε τέλος. Ωστόσο, η οικονομική ιστορία έχει δείξει ότι οι οικονομίες εναλλάσσονται συνεχώς μεταξύ επέκτασης,  ευημερίας,  συρρίκνωσης και  ύφεσης. Η εμπειρία από το 2000 υποδηλώνει ότι οι ιστορικοί έχουν δίκιο. Αυτοί οι κύκλοι, ωστόσο, δεν ακολουθούν πάντα ένα ομαλό μοτίβο.

 

LUV

Η λατινική αλφάβητος μπορεί να μας βοηθήσει να περιγράψουμε την μορφή μίας ανάκαμψης. Έτσι έχουμε τις μορφές ανάκαμψης L, U και V, καθώς και τη μορφή W αλλά και άλλες.

Μία ανάκαμψη σχήματος V υποδεικνύει μία απότομη υποχώρηση και μία γρήγορη ανάκαμψη, το σχήμα U αποτυπώνει μία πιο αργή ανάκαμψη ενώ το W δείχνει μία διπλή ύφεση. Μία ανάκαμψη σχήματος L χαρακτηρίζεται από μία απότομη πτώση και μία ιδιαίτερα παρατεταμένη και αργή ανάκαμψη, που προσομοιάζει της ύφεσης. Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2007, οι οικονομίες σε διάφορα μέρη του κόσμου ακολούθησαν διαφορετικής μορφής μονοπάτια ανάκαμψης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, αντιμετώπισε  μία διπλή ύφεση σχήματος W, εφόσον υπέστη και τεχνική ύφεση  μέσα στο 2012.

Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο οι κύκλοι δεν ακολουθούν συγκεκριμένο μοτίβο αλλά μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

 

Ακολούθησε τον κύκλο

Οι ανακάμψεις και οι υφέσεις έχουν μεγάλο εύρος επιπτώσεων στις αποταμιεύσεις και στις επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια των υφέσεων, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια υποχωρούν  που σημαίνει ότι αυτοί που αποταμιεύουν θα λάβουν ένα χαμηλότερο τόκο στους βασικούς αποταμιευτικούς τους λογαριασμούς (και οι δανειζόμενοι σε κυμαινόμενο επιτόκιο πιθανώς θα πληρώσουν χαμηλότερο τόκο).

Η ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, μπορεί να δημιουργήσει ένα δυσμενές περιβάλλον για τους κατόχους ομολόγων, καθώς επηρεάζονται αρνητικά οι τιμές τους. Παρά την τεράστια σημασία του, μόνο το 21% από 1500 ερωτηθέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζε τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων και των τιμών των ομολόγων.

Η εύρεση της κατάλληλης στιγμής αγοράς ή πώλησης κάποιας μετοχής είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, ενώ οι επενδυτές θα πρέπει πρώτα να οργανώνουν τις αποταμιεύσεις τους πριν αγοράσουν μετοχές, να δώσουν σημασία στη διαφοροποίηση  και να σκεφτούν για πόσο καιρό είναι διατεθειμένοι να επενδύουν.

 

Διαβάστε περισσότερα