Picture for category 3KIP Highlights: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις ελληνικές αξίες

3KIP Highlights: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις ελληνικές αξίες

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

Business photo created by d3images - www.freepik.com

 
Οικονομικές Εξελίξεις

Παρά την περσινή επιδείνωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και την πτώση των αντίστοιχων αγορών, το 2019 ξεκίνησε με πολύ καλύτερους από ότι αναμενόταν οιωνούς, λόγω της αλλαγής στάσης των βασικών κεντρικών τραπεζών. Υπενθυμίζουμε ότι βασικό σενάριο των αγορών αποτελούσε η περαιτέρω σύσφιξη των νομισματικών πολιτικών των κεντρικών τραπεζών των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Η αλλαγή στάσης τους, εξαιτίας των ενδείξεων υποχώρησης των ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, τόσο παγκοσμίως όσο και σε επιμέρους οικονομικές ζώνες, ενίσχυσε τη ρευστότητα στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, η οποία διοχετεύτηκε εκ νέου στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Παράλληλα, μία σειρά σημαντικών πολιτικών, οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων όπως οι εκλογές στην Ισπανία, ο ελλειμματικός προϋπολογισμός της Ιταλίας, το Brexit και η επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ με διάφορες χώρες και πρωτίστως με την Κίνα, ενίσχυσαν σημαντικά την αβεβαιότητα, η οποία οδήγησε περισσότερο στην ενίσχυση της μεταβλητότητας των αγορών και λιγότερο στην αλλαγή τάσης τους.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ΧΑΑ ενισχύθηκε σημαντικά και τα μεγαλύτερα  κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές υψηλής κυρίως μόχλευσης, όπως των τραπεζών. Οι προσπάθειες και τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την ταχύτερη εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών έχει βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος για αυτές. Επίσης, θετικά έχει συμβάλλει η συμφωνία συγχώνευσης της Eurobank με την Grivalia και η επιτάχυνση των προσπαθειών των υπολοίπων τραπεζών για την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση της ποιότητας των οικονομικών τους στοιχείων.

Με τις Ευρωεκλογές να έχουν ολοκληρωθεί και τις Εθνικές εκλογές να έχουν αναγγελθεί για την 7η  Ιουλίου, η εγχώρια αγορά ομολόγων και μετοχών φαίνεται ότι έχει εισέλθει σε μία νέα φάση. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών για μία μακροχρόνια και χαλαρή δημοσιονομικά περίοδο, λόγω της δυνατότητας που υπήρχε για διενέργεια εκλογών ακόμα και τον Οκτώβριο, αναμένουμε να υποχωρήσει με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στη δυνατότητα ή μη συγκρότησης ενός νέου κυβερνητικού σχήματος με πιο επιθετικά χαρακτηριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων. Αξίζει να επισημανθεί, ότι βασικός στόχος και στοίχημα του οποιουδήποτε νέου κυβερνητικού σχήματος θα αποτελέσει η επίδοση στο πεδίο των επενδύσεων. Ποιος ο λόγος; Διότι τα περιθώρια βελτίωσης αυτού του μέρους του ΑΕΠ είναι σημαντικά και υψηλά, αρκεί να συνοδευτούν με ανάλογη αύξηση της απασχόλησης που θα οδηγήσει στη μείωση της ανεργίας, στην περαιτέρω βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος και στην ενίσχυση της κατανάλωσης,  ανατροφοδοτώντας και πάλι έναν ενάρετο κύκλο βελτίωσης οικονομικού κλίματος και ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ.

Τι θα μπορούσαν λοιπόν να σημαίνουν σε επίπεδο χρηματοοικονομικών επενδύσεων για τη χώρα μας αυτά τα νέα δεδομένα; Πολλά! Μέσα σε ένα διεθνές επενδυτικό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, υψηλής ρευστότητας και «δίψας» για αποδόσεις εκ μέρους των ξένων επενδυτών, μία ομαλοποίηση της Ελληνικής οικονομίας και επιστροφής της σε αρκετά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης θα βελτίωνε σημαντικά το οικονομικό προφίλ της χώρας, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές των ομολόγων, με ανάλογη πτώση των αποδόσεών τους και την περαιτέρω συρρίκνωση των διαφορικών επιτοκίων (spreads). Αυτή η εξέλιξη από μόνη της θα μείωνε σημαντικά το κόστος δανεισμού των εταιρειών, ενώ θα βελτίωνε σημαντικά τις αποτιμήσεις τους. Εστιάζοντας περισσότερο στις τράπεζες, μία ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος και της οικονομίας θα βελτίωνε σημαντικά τις διάφορες κατηγορίες εσόδων τους, καθιστώντας πιο εφικτούς τους αρκετά απαιτητικούς στόχους που έχουν τεθεί.

 

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Κατά το ρουν της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας έχουν προκύψει αρκετές οικονομικές κρίσεις, όπως οι χρεοκοπίες του κράτους το 1843, το 1893 και το 1932, η κρίση χρέους των ημερών μας.  Όλες αυτές επέφεραν μεγάλες αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα, ενδοσκόπηση και αναγκαστικές προσαρμογές, οδηγώντας τελικά σε βελτίωση και αλλαγές σε βάθος χρόνου, καθώς η χώρα και ο πληθυσμός της παρά τις κατά καιρούς κρίσεις έχουν  βελτιώσει τη θέση και το βιοτικό επίπεδο. Η κρίση στην οποία περιήλθε η χώρα από το 2010 και μετά δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, αν και ακόμα είναι πρόωρο να κατανοήσουμε τις βαθύτερες μεταβολές που θα επιφέρει στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πεδίο.

Μια πρώτη ένδειξη επιτυχούς προσαρμογής στις επιταγές της νέας πραγματικότητας, που είναι υπό διαμόρφωση στην Ελλάδα, αποτελούν οι δυναμικές επιχειρήσεις που εν μέσω της κρίσης κατάφεραν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους ή και να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών, τις εξαγωγές και την κερδοφορία τους. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην ικανότητα αυτών των επιχειρήσεων να αντιληφθούν την ευρύτερη αλλαγή και να αναλάβουν πρωτοβουλίες ως προς τις αγορές στόχους, την κεφαλαιακή τους διάρθρωση, το μείγμα προϊόντος, τη διανομή και το ανθρώπινο δυναμικό. Η κρίση όχι μόνο δεν «σκότωσε» αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά τις έκανε ακόμα πιο δυνατές.

Ο έγκαιρος εντοπισμός αυτών των επιχειρήσεων και η πίστη στο εγχώριο επιχειρηματικό πνεύμα, οδήγησαν τη 3Κ Investment Partners το Μάιο του 2015 να συστήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο *3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, με σκοπό να αξιοποιήσει τη δύναμη των σχετικών εταιρειών, όταν πολύ λίγοι πίστευαν σε αυτές. Εκείνη την περίοδο η πραγματική αξία των επιχειρήσεων το υλικό και άυλο κεφάλαιό τους ήταν πολύ μεγαλύτερο από τη χρηματιστηριακή τους αξία, ενώ οι προοπτικές τους ήταν, παρά τις μακροοικονομικές απειλές, σαφώς καλύτερες από εκείνες που αντιλαμβάνονταν οι φοβισμένοι επενδυτές.

Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια το αποτέλεσμα δικαιώνει την πρωτοβουλία το Μάιο του 2015, κόντρα στις τότε συμβατικές αντιλήψεις. Πρώτον, διότι, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων επένδυσε το 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού κατά το χρονικό διάστημα αυτό, βελτίωσαν αισθητά την κερδοφορία τους και γενικότερα την αξία τους. Δεύτερον, διότι, οι μεριδιούχοι του 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού απόλαυσαν σημαντικές αποδόσεις. Για παράδειγμα κατά την τριετία 31/05/2016 - 31/05/2019 η απόδοση ήταν  +64,58%, ενώ σε κάθε μεμονωμένο έτος επέτυχαν θετική απόδοση, όπως καταδεικνύουν οι επόμενοι πίνακες.

Τα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων έχουν ημερομηνία αναφοράς την 31/5/2019

Για ακόμη φορά η επένδυση σε αξιόπιστες και προσεκτικά επιλεγμένες επιχειρήσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα, απέφερε οφέλη, ακόμα και σε μία ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία.  Το 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού συνεχίζει να πορεύεται με αυτή τη φιλοσοφία, επενδύοντας κεφάλαια σε αξιόλογες ελληνικές εταιρείες με συστηματική κερδοφορία, χρηστή διακυβέρνηση, στιβαρούς ισολογισμούς και προοπτικές ώστε με τη σειρά τους να προβούν σε επενδύσεις, να προσλάβουν ανθρώπους, να αυξήσουν την παραγωγή τους ή να ενισχύσουν τον εξαγωγικό τους προσανατολισμό.

 

*Απόφ. 240/13.05.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.)

Περισσότερες πληροφορίες για το αμοιβαίο κεφάλαιο  μπορείτε να βρείτε στο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το Factsheet, ή το Ενημερωτικό Δελτίο που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, στη διεύθυνση www.3kip.gr

 

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο