Picture for category 3KIP Highlights: Το οικοσύστημα των αγορών

3KIP Highlights: Το οικοσύστημα των αγορών

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

Το τελευταίο κύμα ανόδου της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς από τα μέσα του περσινού Νοεμβρίου και η διατήρηση της ανοδικής ορμής είναι πιθανό να έχει ”αιφνιδιάσει” μεγάλη μερίδα επενδυτών, οι οποίοι ενδεχομένως να διερωτώνται για τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου καθώς και αν βασίζεται σε στέρεες βάσεις  και όχι σε μία ακόμα κερδοσκοπική  διάθεση με χαρακτηριστικά “φούσκας”.

Αποφεύγοντας τον πειρασμό της πρόβλεψης τόσο ως προς τα περιθώρια ανόδου όσο και ως προς το πιθανό χρονικό σημείο εξάντλησης της υπάρχουσας δυναμικής, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το κλίμα που επικρατεί μεταξύ διαφόρων αγορών (ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα κ.ά.) και μεταξύ ομοειδών αγορών (μετοχές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και αλλού).  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν θεωρήσουμε ότι το «οικονομικό οικοσύστημα» σαν μία μεγάλη αλυσίδα με τις επιμέρους αγορές να απαρτίζουν τους κρίκους της, θα προηγούνταν τα ομόλογα θα έπονταν οι μετοχές και θα ακολουθούσαν οι αγορές εμπορευμάτων. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως προηγείται η άνοδος των ομολόγων (άνοδος τιμών και πτώση των αποδόσεων), ακολουθεί η άνοδος των μετοχών (βελτίωση των συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης) και τέλος ενισχύονται οι τιμές των εμπορευμάτων (επιτάχυνση οικονομικής ανόδου).

Με αυτό το σκεπτικό, οι ξένες οικονομίες φαίνεται να εισέρχονται σε φάση οικονομικής ανάπτυξης που ευνοούνται περισσότερο οι μετοχικοί τίτλοι, ενώ η Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί με χρονική υστέρηση λόγω των προοπτικών ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επενδυτικοί κίνδυνοι εκλείπουν, αφού οι αγορές πολλάκις στο παρελθόν έχουν αποδείξει ότι επηρεάζονται τόσο από ορθολογικούς όσο και ψυχολογικούς (παράλογους) παράγοντες.

Συνοψίζοντας, η ενίσχυση των τιμών των μετοχικών τίτλων στο ΧΑΑ προεξοφλεί την είσοδο της Ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης. Στον βαθμό που θα επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο το “ψυχολογικό” τουλάχιστον κλίμα θα είναι θετικό. 

Πάει ο παλιός ο χρόνος

Τώρα που το 2017 βρίσκεται πίσω μας, διαπιστώνουμε ότι ήταν μια καλή χρονιά για τις αγορές. Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλες φορές, δεν απέφεραν κέρδη στους επενδυτές μόνο οι διεθνείς αγορές, αλλά το 2017 ήταν μια θετική χρονιά και για τις ελληνικές μετοχές και ομόλογα.

Αν και η ανατίμηση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου επηρέασε αρνητικά τις αποδόσεις των επενδυτών σε όρους Ευρώ, γενικά οι αξίες αυξημένου κινδύνου στις αγορές ανατιμήθηκαν. Αντίθετα, οι πιο αμυντικές τοποθετήσεις, όπως σε κρατικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης παρουσίασαν απώλειες.

Παρότι το 2017 στο ξεκίνημά του συνοδευόταν από ορισμένες αβεβαιότητες, κυρίως ως προς τις πολιτικές εξελίξεις και την πορεία των επιτοκίων, σταδιακά το περιβάλλον έγινε πολύ ευνοϊκό για τις αγορές ρίσκου. Σε παγκόσμια κλίμακα η μακροοικονομική συγκυρία και η εταιρική κερδοφορία βελτιώθηκαν αισθητά και ο χαμηλός πληθωρισμός επέτρεψε στις Κεντρικές Τράπεζες να συσφίξουν σταδιακά και μόνο σε μικρό βαθμό τη νομισματική τους πολιτική. Παράλληλα, στην κονίστρα της πολιτικής τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη δεν επιβεβαίωσαν τους αυξημένους φόβους για την επέλαση των εθνικιστικών – λαϊκιστικών κομμάτων προς την εξουσία, ενώ η διακυβέρνηση Trump στις ΗΠΑ δεν περιέστειλε την οικονομική ανάπτυξη και θέσπισε την περικοπή φόρων $1.4τρις. για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, παρά την ευνοϊκή συγκυρία οι επενδυτές παγκοσμίως δεν καταλήφθηκαν από αισθήματα ευφορίας και δεν σημειώθηκαν εκτεταμένες υπερβολές.

Η ιστορία του 2017 μας υποδεικνύει, όπως και τόσες άλλες κατά το παρελθόν, ότι η εμμονή στους κινδύνους και στις ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις, δεν επιτρέπει την αναζήτηση και την αξιοποίηση των ευκαιριών στις αγορές.

Αν και οι «Κασσάνδρες», που διαρκώς βλέπουν καταστροφές και νέες πληγές κάποια στιγμή και για κάποιες περιόδους μπορεί να επαληθευθούν, οι αγορές ως μηχανισμοί επιβίωσης των πιο προσαρμοστικών οργανισμών, έστω μακροχρόνια, προσθέτουν αξία στα χαρτοφυλάκια των συνετών επενδυτών.
Άλλωστε ο επενδυτικός κίνδυνος, που πηγάζει από την αβεβαιότητα και την εγγενή αδυναμία της ασφαλούς πρόβλεψης, είναι η άλλη όψη της ευκαιρίας.

 

Διαβάστε το πλήρες άρθρο