Picture for category 3KIP Highlights: Όταν κοιτάς από ψηλά ... και από κοντά

3KIP Highlights: Όταν κοιτάς από ψηλά ... και από κοντά

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

 

Οικονομικές Εξελίξεις

Ο Νοέμβριος ήταν ένας πλούσιος ειδησεογραφικά μήνας τόσο στο εσωτερικό  όσο και στο εξωτερικό.

Ξεκινώντας από το εσωτερικό, η κατάθεση του προϋπολογισμού του 2019 δεν περιλάμβανε κάποιες ιδιαίτερες εκπλήξεις. Αντιθέτως, η δημοσιοποίηση ενός προσχεδίου από την Τράπεζα της Ελλάδος για την ταχύτερη εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια  και η ανακοίνωση του εταιρικού μετασχηματισμού μεταξύ της Eurobank και της Grivalia, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη για την γρηγορότερη επίτευξη του στόχου μείωσης των «προβληματικών»  της δανείων, ανανέωσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τραπεζικό κλάδο. Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτές οι κινήσεις δυνητικά βελτιώνουν σημαντικά το πιστωτικό και πιστοληπτικό προφίλ των τραπεζικών ιδρυμάτων και διευκολύνουν την επιστροφή τους  στην «κανονικότητα».

Όσον αφορά το εξωτερικό, το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε <<συγκεχυμένο>>. Από την μία πλευρά, η τρίμηνη ανακωχή στο θέμα των εμπορικών δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η διάθεση συμβιβασμού της Ιταλικής κυβέρνησης στο ζήτημα του προϋπολογισμού και οι υπόνοιες για ηπιότερη νομισματική πολιτική εκ μέρους της FED δημιούργησαν προσδοκίες ομαλοποίησης του επενδυτικού κλίματος. Από την άλλη πλευρά, η πιο επίπεδη καμπύλη επιτοκίων σε σημαντικές <<ώριμες>> αγορές όπως των ΗΠΑ και της Γερμανίας και οι ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη επιβάρυναν την ψυχολογία.

Κοινή συνισταμένη των ανωτέρω αποτελεί η διατήρηση της μεταβλητότητας των τιμών σε υψηλά επίπεδα και μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο επενδυτικός ορίζοντας απαιτείται να είναι είτε πολύ βραχυπρόθεσμος (για trading) είτε αρκετά διευρυμένος (μεγαλύτερος έναντι  του αρχικώς τιθεμένου). Εμείς πιστεύουμε στα οφέλη της μακροπρόθεσμης διακράτησης  εταιριών  με καλά θεμελιώδη μεγέθη και προοπτικές κερδοφορίας.

 

Όταν κοιτάς από ψηλά .... και από κοντά

Τους τελευταίους μήνες στη γενικότερη οικονομική απαισιοδοξία προστέθηκε και η μεγάλη  πτώση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και οι διακυμάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Η γενικευμένη εντύπωση είναι πως οι επενδυτές στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αξίες τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες. Η οικονομική στασιμότητα, οι δυσκολίες στην αγορά, η επιδείνωση του διαθέσιμου εισοδήματος κατακλύζουν την καθημερινότητα και συσκοτίζουν την κρίση, μην επιτρέποντας ακόμα και την απλή παρατήρηση στοιχείων και δεδομένων.

Κι όμως, μία απλή εξέταση των στοιχείων δίνει μια πολύ διαφορετική εικόνα, από αυτή που πολλοί έχουν εσφαλμένα στο μυαλό τους. Ο παρακάτω πίνακας είναι διαφωτιστικός:

(* Από την 01/12/2017 ως δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3K Μικτό ορίστηκε ο σύνθετος δείκτης :

50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης  50%  Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All>1yr Bond.

Ο προηγούμενος δείκτης αναφοράς ήταν ο σύνθετος δείκτης: 50% Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών - 50% Δείκτης Bloomberg Greece Sovereign Bond)

 

Για παράδειγμα ο δείκτης συνολικής απόδοσης του Χ.Α παρουσιάζει αρνητική απόδοση στις περιόδους 1 έτους και 5 ετών, ενώ θετικές στις περιόδους 2 ετών και 3 ετών.

Ακόμα πιο σημαντική παρατήρηση είναι το γεγονός ότι τα αμοιβαία κεφάλαια 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού, 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, 3K Μικτό έχουν αποφέρει στους κατόχους των μεριδίων τους σημαντικές υπεραξίες σε όλα τα διαστήματα 1, 2,3 και 5 ετών, με μόνη εξαίρεση την 5ετία στο 3K Μετοχικό Εσωτερικού). Μάλιστα, οι επιδόσεις τους είναι σε όλα τα υπό εξέταση διαστήματα πολύ υψηλότερες των αντίστοιχων δεικτών που ακολουθούν, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχουν τις υψηλές διακρίσεις από το διεθνή οίκο αξιολόγησης αμοιβαίων κεφαλαίων Morningstar.

Οι αυξημένες αποδόσεις των συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων της 3K οφείλονται στην ενδελεχή μελέτη και ανάλυση των εταιρειών στις οποίες επενδύουν, καθώς και στην πειθαρχεία της μεθοδολογίας που εφαρμόζουν. Κινήθηκαν σε μη συμβατικές επιλογές, διευρύνοντας τον επενδυτικό ορίζοντα σε τμήματα της αγοράς, που μεγάλη μερίδα άλλων επενδυτών παραβλέπουν.

Παρά λοιπόν το ευρύτερο αρνητικό κλίμα και την απαισιοδοξία, τα αμοιβαία κεφάλαια της 3K αξιοποίησαν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάσθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουν στην ίδια πορεία, κοιτώντας από ψηλά με τη μακροπρόθεσμη στόχευση που ακολουθούν, αλλά και εξετάζοντας από κοντά κάθε επενδυτική επιλογή και θέση.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο