οn line υπηρεσία

efunds logo

Απoκτήστε ένα χρήσιμο εργαλείο
για το χαρτοφυλάκιό σας!

Είσοδος

Eίσοδος

online-efunds-item1
Είμαι πελάτης και
θέλω κωδικό πρόσβασης

Είμαι πελάτης και
θέλω κωδικό πρόσβασης

online-efunds-item2
Εγγραφή και απόκτηση
κωδικού πρόσβασης

Εγγραφή και απόκτηση
κωδικού πρόσβασης

online-efunds-item3

Τα αμοιβαία κεφάλαια μπήκαν
στη νέα πλατφόρμα e-funds. Εσείς;

Επενδύστε σε αμοιβαία κεφάλαια και παρακολουθήστε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας μέσα από
την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών σε αμοιβαία κεφάλαια που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.

efund-tab-content1
efund-tab-content2
efund-tab-content3
efund-tab-content4
efund-tab-content5

Με μόνο μια ενέργεια, απολαμβάνετε αποκλειστικά οφέλη.

 • Πρόσβαση σε πλήθος αγορών μέσα από μία ευρεία γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων και ΟΣΕΚΑ.
 • Ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την πορεία της επένδυσής σας.
 • Δημιουργείτε και προσαρμόζετε τα χαρτοφυλάκιά σας εύκολα και γρήγορα.
 • Και όλα αυτά από όπου και αν βρίσκεστε!

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο;

 

Σύμφωνα με το νόμο, το αμοιβαίο κεφάλαιο ορίζεται ως ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα από ένα πρόσωπα.

Την κοινή αυτή περιουσία αναλαμβάνει να διαχειρίζεται για λογαριασμό των μεριδιούχων μία εξειδικευμένη εταιρία, η Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), επενδύοντας τα χρήματα που συγκεντρώνονται σε μία σειρά επιλεγμένων χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα , άλλα αμοιβαία κεφάλαια κ.α.), ανάλογα με τον επενδυτικό σκοπό που θέτει το κάθε αμοιβαίο κεφαλαίο. Στόχος των Διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επίτευξη υπεραξίας (κέρδους) σε βάθος χρόνου, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής των μεριδίων που κατέχει ο κάθε επενδυτής και επομένως σε αύξηση της περιουσία που του αναλογεί.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων;

 
 • Το κεφάλαιό σου αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, αφού στα χρήματά του προστίθενται και τα χρήματα πολλών ακόμα, δημιουργώντας μεγάλο χρηματικό ποσό που λειτουργεί συντεταγμένα και επιτρέπει να αξιοποιούνται περισσότερες ευκαιρίες στις αγορές.
 • Τη διαχείριση του κεφαλαίου σου την αναλαμβάνουν εξειδικευμένες εταιρείες που βασίζονται σε καταρτισμένους επαγγελματίες της αγοράς με εμπειρία, εκπαίδευση και πιστοποίηση από κρατικό φορέα, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με το να πετύχουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Υπάρχει διαφάνεια και συνεχής ενημέρωση ως προς το πού επενδύονται τα χρήματά σου, με ποιες χρεώσεις και με τι αποτέλεσμα.
 • Έχεις την αποκλειστική κατοχή των μεριδίων σου, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο των μεριδιούχων τους και όχι της διαχειρίστριας εταιρείας, της τράπεζας- θεματοφύλακα ή όποιου άλλου ενδιάμεσου.
 • Προσφέρουν πληθώρα επιλογών, και μεγάλη διαφοροποίηση, καθώς μέσω των πολλών αμοιβαίων κεφαλαίων δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθείς σε διάφορες αγορές και σε διαφορετικής φύσεως επενδύσεις, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό και σε διαφορετικά νομίσματα.
 • Έχει θεσμική κατοχύρωση, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια διέπονται από ένα πλήρες εποπτικό πλαίσιο που προστατεύει το επενδυτικό κοινό.
 • Προσφέρουν επενδυτική ευελιξία, δεδομένου ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προβαίνει καθημερινά σε αγορά και πώληση μεριδίων, καθώς και σε μεταφορά από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο. Έτσι οι επενδυτές δεν εγκλωβίζονται και μπορούν να μεταβούν σε άλλου τύπου τοποθέτηση εύκολα και απλά.

Πώς μπορώ να επενδύσω σε αμοιβαία κεφάλαια μέσω της 3K Investment Partners;

 

Η επένδυση στα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει η 3K Investment Partners είναι σχετικά απλή διαδικασία. Πριν την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής σας προσκομίζουμε δωρεάν το έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» (άλλως ΚΙΙD –Key Investor Information Document) των αμοιβαίων κεφαλαίων που σας ενδιαφέρουν και κατόπιν αιτήματός σας • τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου • το Ενημερωτικό Δελτίο (Prospectus) • την τελευταία Ετήσια ή Εξαμηνιαία έκθεση

Στη συνέχεια συμπληρώνετε και υπογράφετε μία Αίτηση Συμμετοχής και προσκομίζετε έγγραφα που πιστοποιούν το ονοματεπώνυμό σας, το επάγγελμά σας, το Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση κατοικίας σας κ.α., όπως αυτά προβλέπονται από τον Νόμο 3691/2008 για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://www.3kip-efunds.gr/

Στην Αίτηση μπορείτε να επιλέξετε τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία προτίθεστε να επενδύσετε, καθώς και να αναγράψετε το ποσό που θα επενδύσετε στο καθένα. Εκτός από την υποβολή της αίτησης και εγγράφων πιστοποίησης της ταυτότητάς σας, απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών επένδυσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων / Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

Καλέστε μας στο 2107419890 ή στείλτε μας μήνυμα στο info@3kip.gr και ένας συνεργάτης μας θα σας κατευθύνει και θα σας βοηθήσει.

Πόσο εύκολο είναι να αποσύρω τα χρήματά μου από μία επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια;

 

Μπορείτε να εξαγοράσετε μέρος ή το σύνολο των επενδύσεών σας σε αμοιβαία κεφάλαια οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Για την εξαγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση εξαγοράς προς την Εταιρία:

(α) σε έγχαρτη μορφή απευθείας στην Εταιρία ή μέσω των διαμεσολαβητών που αυτή έχει ορίσει, με τρόπο που καθορίζεται από την Εταιρία και ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του ή

(β) ηλεκτρονικά (η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στο πλαίσιο διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 3Κ Investment Partners «3ΚIP e-Funds» (https://www.3kip-efunds.gr/).

Η εξαγορά γίνεται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει υποβληθεί έως τις 14:30 ώρα Ελλάδος. Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθυμεί μερική εξαγορά, θα πρέπει να προσδιορίσει στην υποβαλλόμενη αίτηση τον ακριβή αριθμό μεριδίων που επιθυμεί να εξαγορασθούν ή το ποσό της μερικής εξαγοράς.

Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Σύμφωνα με την τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική της 3Κ Investment Partners η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική.

Τι είναι η καθαρή τιμή μεριδίου ενός αμοιβαίου κεφαλαίο και κάθε πότε υπολογίζεται;

 

Η καθαρή τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του καθαρού ενεργητικού προς το πλήθος των ενεργών μεριδίων και υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Το καθαρό ενεργητικό είναι η συνολική αποτίμηση των στοιχείων που έχει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιό του, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα και οι υποχρεώσεις του.

Πώς υπολογίζεται η τιμή συμμετοχής και η τιμής εξαγοράς σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο;

 

Η τιμή συμμετοχής και η τιμή εξαγοράς είναι οι τιμές στις οποίες αγοράζονται και ρευστοποιούνται μερίδια αντιστοίχως. Η τιμή συμμετοχής προκύπτει από την καθαρή τιμή μεριδίου και προστίθεται σε αυτή ποσοστιαία προμήθεια υπέρ του δικτύου διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων και της ΑΕΔΑΚ. Αντίστοιχα, η τιμή εξαγοράς προκύπτει από την καθαρή τιμή μεριδίου και αφαιρείται από αυτή ποσοστιαία προμήθεια υπέρ του δικτύου διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων και της ΑΕΔΑΚ. Οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 5%, ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ χαμηλότερες, αναλόγως του τύπου του αμοιβαίου κεφαλαίου, του ποσού συμμετοχής/εξαγοράς και άλλων κριτηρίων. Για παράδειγμα στη 3K Investment Partners η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική.