Picture for category Market Scope: Η παγκόσμια οικονομία ξεκινάει τη χρονιά σε άριστη κατάσταση

Market Scope: Η παγκόσμια οικονομία ξεκινάει τη χρονιά σε άριστη κατάσταση

Συντάκτης Κειμένου NN Investment Partners

Στον ορίζοντα του 2017, μπορούμε να διακρίνουμε εντεινόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους, ανησυχίες σχετικά με τη μετανάστευση, την απειλούμενη ευρωπαϊκή συνοχή και την εξάπλωση του λαϊκισμού. Παρατηρούμε επίσης την παγκόσμια οικονομία να εισέρχεται στην νέα χρονιά σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόταν τα τελευταία 10 έτη.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη, η μη επεκτατική νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών ή οι επανακάμπτουσες ανησυχίες σχετικά με τις αναδυόμενες αγορές είναι μόνο μερικοί από τους  παράγοντες αβεβαιότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τια αγορές την εφετινή χρονιά. Προς το παρόν, όμως, η πραγματική οικονομία μας υποδεικνύει μια πορεία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη. Αυξήσαμε το επίπεδο κινδύνου στην  κατανομή ενεργητικού μας.

Ένα από τα διδάγματα του 2016 ήταν ότι η πολιτική δεν είναι το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία για τις αγορές. Πολλοί από εμάς αιφνιδιαστήκαμε από τις απροσδόκητες πολιτικές εξελίξεις της περσινής χρονιάς και ίσως ακόμη περισσότερο από τις αντιδράσεις της αγοράς σε αυτές. Η ψηφοφορία Brexit και οι εκλογές των  ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν την αγορά από το να συνειδητοποιήσει ότι η παγκόσμια οικονομία όντως σημείωνε μια πειστική βελτίωση και ότι εισερχότανι στη νέα χρονιά στην καλύτερη κατάσταση της τελευταίας δεκαετίας. Τα ποσοστά ανεργίας είναι τα χαμηλότερα επίπεδα αυτού του οικονομικού κύκλοθ, η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι σε υψηλά επίπεδα και οι βασικοί δείκτες για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων δείχνουν συγχρονισμένη άνοδο παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν στα χαρτοφυλάκια τους σημαντικά ποσοστά σε χρηματικά διαθέσιμα ή / και ομόλογα, δύο κατηγορίες ενεργητικού που πιθανόν προσφέρουν τις ασθενέστερες αναμενόμενες αποδόσεις, από την δεκαετία του ’30. Η ψυχολογία των επενδυτών βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα λόγω των προσδοκιών ενός ισχυρότερου ΑΕΠ και αύξησης των εταιρικών κερδών. Δεδομένων αυτών, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι θέσεις σε επισφαλείς κατηγορίες ενεργητικών δεν είναι διογκωμένες θεωρούμε λογικό να αυξήσουμε περαιτέρω το επίπεδο του  κινδύνου των χαρτοφυλακίων μας ενισχύοντας  τη θέση μας σε μετοχές και σε real estateκατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι μετοχές αναβαθμίστηκαν σε ελαφρώς αυξημένη θέση στην τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου. Οι θεμελιώδεις δείκτες που είναι συνδεδεμένοι με την οικονομία και τα κέρδη είναι θετικοί. Οι βραχυπρόθεσμοι τεχνικές ενδείξεις σημείωσαν μια μικρή υποχώρηση και πλέον οι μετοχές δεν θεωρείται ότι έχουν εξαντλήσει την ανοδική δυναμική τους. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε πάλι τις μετοχές σε ελαφρώς αυξημένη θέση. Αναβαθμίσαμε τις μετοχές εταιρειών real estate από μέτρια αυξημένη σε μεγάλο βαθμό αυξημένη θέση. Οι επενδυτές κάποιες φορές ξεχνούν το κυκλικό στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη κατηγορία ενεργητικού. Βραχυπρόθεσμα, μια ισχυρή αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εμπόδιο σε αυτή τη κατηγορία ενεργητικού, αλλά πιστεύουμε πως ο κίνδυνος είναι περιορισμένος εντάσσεται ενός περιβάλλοντος ισχυρών οικονομικών θεμελιωδών μεγεθών.

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο στην αγγλική γλώσσα πατήστε εδώ