Εικόνα για την κατηγορία Ανάπτυξη

Ανάπτυξη

Συντάκτης Κειμένου: Maarten-Jan Bakkum, Senior Strategist, Emerging Markets στην NN Investment Partners

Το παρόν αποτελεί μετάφραση άρθρου που δημοσίευσε η ΝΝ Investment Partners.

https://www.nnip.com/market-matters/opinion/view/Growth.htm

 

Οι αναδυόμενες οικονομίες συνεχίζουν να ανακάμπτουν. Η δυναμική ανάπτυξης ήταν θετική για περισσότερο από ένα χρόνο και επιταχύνθηκε ουσιαστικά τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η πρόσφατη νευρικότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με μια πιθανή ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη είχε ελάχιστο αντίκτυπο στις αναδυόμενες αγορές (EMs). Τα ομόλογα των EM είδαν εκροές για πρώτη φορά φέτος, αλλά οι αποδόσεις τους δεν σημείωσαν σχεδόν καμία αύξηση. Ταυτόχρονα, οι μετοχές των  EM συνέχισαν να προσελκύουν νέα κεφάλαια και ο ρυθμός ενίσχυσης των υπέρτερων επιδόσεών τους σε σχέση με των αναπτυγμένων αγορών, επιταχύνθηκε.

Στις αναδυόμενες αγορές, η δυναμική της ανάπτυξης παραμένει θετική από τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Έκτοτε, τα σημαντικότερα κυκλικά στοιχεία στις είκοσι μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές βελτιώθηκαν. Αρχικά, τα δεδομένα  που σχετίζονταν κυρίως με τις εξαγωγές βελτιώθηκαν. Οι χώρες εξαγωγής πρώτων υλών επωφελήθηκαν περισσότερο από τις αυξημένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων και σε έργα υποδομής της Κίνας. Μέχρι το τέλος του 2016, η ευρεία ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των EM. Και από την άνοιξη του τρέχοντος έτους, έχουμε δει μια σαφή βελτίωση της εγχώριας ζήτησης σε όλες σχεδόν τις αναδυόμενες χώρες. Αυτό οφείλεται στην ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης για πρώτη φορά σε έξι χρόνια, κυρίως λόγω των αυξανόμενων κεφαλαιακών εισροών προς αυτές τις οικονομίες. Η ανάκαμψη της ανάπτυξης, η οποία είναι όχι μόνο ισχυρότερη αλλά και ευρύτερη, με την συνδρομή των εξαγωγών, των επενδύσεων αλλά και της  κατανάλωσης των νοικοκυριών, είναι ο κύριος λόγος για την ευνοϊκότερη ψυχολογία για ανάληψη ρίσκου προς τις αναδυόμενες αγορές.

Αυτή η ροπή αντικατοπτρίστηκε την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου, όταν οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά είχαν μικρή επίδραση στις αγορές ομολόγων του αναδυόμενου κόσμου. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεδομένης της έντονης εισροής νέων κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων των ΕΜ κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και το γεγονός ότι αυτά τα προϊόντα είναι παραδοσιακά ευαίσθητα στα επιτόκια των αναπτυγμένων αγορών. Με βάση τα πιο πρόσφατα κυκλικά και πιστωτικά στοιχεία  της Κίνας και σε άλλα μέρη του αναδυόμενου κόσμου, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης των  EM θα συνεχιστεί τους προσεχείς μήνες. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος μεγάλων εκροών από τα αμοιβαία κεφάλαια ΕΜ, είναι πιθανό να παραμείνει ελεγχόμενος, ακόμη και αν τα επιτόκια στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη συνεχίσουν να αυξάνονται.

Ωστόσο, στο σημερινό περιβάλλον ισχυρής δυναμικής ανάπτυξης των EM και ανοδικών πιέσεων στα επιτόκια των  ανεπτυγμένων αγορών, οι μετοχές των EM είναι σαφώς ελκυστικότερες από τις ομολογίες των EM, καθώς οι πρώτες  επωφελούνται περισσότερο από την επιτάχυνση της ανάπτυξης και είναι λιγότερο ευαίσθητες στη μείωση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ των EM και των ανεπτυγμένων αγορών (DM). Μετά από χρόνια ισχυρών κεφαλαιακών εισροών, οι αποδόσεις των ομολόγων EM είναι επίσης πολύ χαμηλότερες από τον ιστορικό μέσο όρο τους, ενώ η απόσταση μεταξύ των αποτιμήσεων των μετοχών EM σε σχέση με τις αντίστοιχες των μετοχών DM, σχεδόν πλησιάζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

 

Πλήρες Άρθρο