H Επενδυτική μας Φιλοσοφία

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επιδιώκουμε την επίτευξη αποδόσεων υπέρτερων από το μέσο όρο της αγοράς και των δεικτών αναφοράς, εφαρμόζοντας ενεργή διαχείριση. Είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές και δεν επιδιώκουμε «trading» για τα υπό διαχείριση κεφάλαια.

 

Ακολουθούμε “Bottom – Up” προσέγγιση και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θεμελιώδη των εταιρειών και των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία επενδύουμε. Συνεπώς, οι επενδυτικές μας στρατηγικές ενδέχεται να αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό από τους εκάστοτε δείκτες αναφοράς, στοχεύοντας ξεκάθαρα στην επίτευξη υπέρτερων αποδόσεων εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ίδια ανάλυση που διεξάγουμε, μέσω της ποσοτικής επεξεργασίας δεδομένων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση επενδύσεων. 

 

Αποσκοπούμε στη διαχείριση των  κεφαλαίων των πελατών της:
→ Με ακεραιότητα
→ Ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις
→ Κατανοώντας σε βάθος τους κινδύνους και τις ευκαιρίες