Νέα και ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
22/03/2024 Ανακοίνωση 3K/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 announcement.fileurl
26/02/2024 Ανακοίνωση 3K Investment Partners περί διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Κύπρο announcement.fileurl
01/02/2024 Ανακοίνωση Goldman Sachs Funds III announcement.fileurl
17/10/2023 Απορρόφηση GS Eurozone Equity Growh & Income από GS Eurozone Equity Income announcement.fileurl
17/10/2023 Απορρόφηση GS Global Health Care Equity από GS Global Social Impact Equity announcement.fileurl
17/10/2023 Απορρόφηση GS Global Banking & Insurance Equity από GS Global Social Impact Equity announcement.fileurl
17/10/2023 Απορρόφηση GS Global Food & Beverages Equity από GS Global Social Impact Equity announcement.fileurl
17/10/2023 Απορρόφηση GS Europe Real Estate Equity από GS Global Real Estate Equity announcement.fileurl
17/10/2023 Απορρόφηση GS US Factor Credit από GS USD Green Bond announcement.fileurl
29/09/2023 Ανακοίνωση Goldman Sachs III - Μετονομασία GS Asia Equity Growth & Income και GS Global Energy Equity announcement.fileurl
15/06/2023 Ανακοίνωση Goldman Sachs III- Απορρόφηση του GS Global Bond Opportunities (former NN) από το GS Global Investment Grade Credit (Former NN) announcement.fileurl
12/06/2023 Ανακοίνωση Goldman Sachs III- Απορρόφηση του GS Euro Liquidity από το GS Euro Short Duration Bond announcement.fileurl
05/05/2023 Ανακοίνωση Goldman Sachs III- GS US Dollar Credit announcement.fileurl
05/05/2023 Ανακοίνωση Goldman Sachs III- GS Global Smart Connectivity - GS Global Health & Well Being announcement.fileurl
24/03/2023 Ανακοίνωση Goldman Sachs III (Απορρόφηση αμοιβαίου κεφαλαίου) announcement.fileurl
13/03/2023 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κλήρωσης announcement.fileurl
19/01/2023 Διαγωνισμός 3Κ Investment Partners - Όροι συμμετοχής announcement.fileurl
16/12/2022 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial - Γενική Συνέλευση για αλλαγή ονομάτων announcement.fileurl
16/12/2022 Ανακοίνωση NN (L) - Γενική Συνέλευση για αλλαγή ονόματος announcement.fileurl
01/12/2022 Ανακοίνωση NN (L) 01.12.2022 announcement.fileurl
30/09/2022 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 30.09.2022 announcement.fileurl
30/09/2022 Ανακοίνωση NN (L) 30.09.2022 announcement.fileurl
22/07/2022 Ανακοίνωση για τροποποίηση κανονισμού 3Κ Αναγέννησις ΟΕΕ announcement.fileurl
13/07/2022 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 13.07.2022 announcement.fileurl
28/06/2022 Ανακοίνωση NN (L) 28.06.2022 announcement.fileurl
28/06/2022 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 28.06.2022 announcement.fileurl
22/06/2022 Ανακοίνωση για εκκαθάριση του NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
31/05/2022 Ανακοίνωση NN (L) 31.05.2022 announcement.fileurl
23/05/2022 Ανακοίνωση 5ης παράτασης αναστολής συναλλαγών και υπολογισμού καθαρής τιμής μεριδίου για το NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
09/05/2022 Ανακοίνωση 4ης παράτασης αναστολής συναλλαγών και υπολογισμού καθαρής τιμής μεριδίου για το NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
25/04/2022 Ανακοίνωση 3ης παράτασης αναστολής συναλλαγών και υπολογισμού καθαρής τιμής μεριδίου για το NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
11/04/2022 Ανακοίνωση 2ης παράτασης αναστολής συναλλαγών και υπολογισμού καθαρής τιμής μεριδίου για το NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
28/03/2022 Ανακοίνωση παράτασης αναστολής συναλλαγών και υπολογισμού καθαρής τιμής μεριδίου για το NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
02/03/2022 Ανακοίνωση αναστολής συναλλαγών και υπολογισμού καθαρής τιμής μεριδίου για το NN (L) Emerging Europe Equity announcement.fileurl
12/01/2022 Ανακοίνωση Σύστασης 3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές announcement.fileurl
11/01/2022 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Α/Κ 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού Ιανουάριος 2022 announcement.fileurl
11/01/2022 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Α/Κ 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού Ιανουάριος 2022 announcement.fileurl
11/01/2022 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Α/Κ 3Κ Μικτό Ιανουάριος 2022 announcement.fileurl
09/09/2021 Ανακοίνωση ΝΝ (L) 09/09/2021 - Ρευστοποίηση τμήματος NN (L) US Growth Equity announcement.fileurl
20/07/2021 Ανακοίνωση ΝΝ (L) 20/07/2021 announcement.fileurl
28/06/2021 Ανακοίνωση επιβράβευσης μακροχρόνιων πελατών της 3K Investment Partners announcement.fileurl
07/06/2021 Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου announcement.fileurl
08/04/2021 Ανακοίνωση NN (L) 08/04/2021 announcement.fileurl
08/04/2021 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 08/04/2021 announcement.fileurl
05/03/2021 Ανακοίνωση NN (L) 05/03/2021 announcement.fileurl
02/03/2021 Υποβολή Πρότασης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου announcement.fileurl
08/01/2021 Εταιρικός Μετασχηματισμός Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. announcement.fileurl
27/10/2020 Ανακοίνωση NN (L) 27/10/2020 announcement.fileurl
09/10/2020 Ανακοίνωση NN(L) Patrimonial 09.10.2020 announcement.fileurl
28/08/2020 Ανακοίνωση NN(L) 28.08.2020 announcement.fileurl
13/08/2020 Ανακοίνωση NN(L) 13.08.2020 announcement.fileurl
26/02/2020 Ανακοίνωση τροποποίησης Κανονισμού του 3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ) announcement.fileurl
19/12/2019 Αναστολή Εξαγορών στα Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια την 24/12/2019 announcement.fileurl
10/12/2019 Ανακοίνωση για προσθήκη της ένδειξης "Μονοπρόσωπη" στην επωνυμία της εταιρίας announcement.fileurl
29/10/2019 Ανακοίνωση NN (L) 28/10/2019 announcement.fileurl
30/08/2019 Πλήρης Άρση του Ελέγχου Κίνησης Κεφαλαίων (Capital Controls) announcement.fileurl
18/06/2019 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού του 3Κ Α/Κ Αναγέννησις ΟΕΕ announcement.fileurl
30/04/2019 Ανακοίνωση NN (L) 30.04.2019 announcement.fileurl
30/04/2019 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 30.04.2019 announcement.fileurl
29/03/2019 NN IP Ανακοίνωση για αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης announcement.fileurl
25/02/2019 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού του Α/Κ 3Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων announcement.fileurl
14/12/2018 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού του 3Κ Α/Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ) announcement.fileurl
02/11/2018 Ανακοίνωση NN (L) 02.11.2018 announcement.fileurl
30/10/2018 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 30.10.2018 announcement.fileurl
28/09/2018 Ανακοίνωση NN (L) 28.09.2018 announcement.fileurl
31/07/2018 Ανακοίνωση NN (L) 30.07.2018 announcement.fileurl
03/07/2018 Ανακοίνωση NN (L) 03.07.2018 announcement.fileurl
03/07/2018 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 03.07.2018 announcement.fileurl
31/03/2018 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 31.03.2018 announcement.fileurl
13/02/2018 Ανακοίνωση NN (L) 13.02.2018 announcement.fileurl
14/09/2017 Διαγωνισμός 3Κ Ε-Funds - Όροι Κλήρωσης announcement.fileurl
30/08/2017 Ανακοίνωση NN (L) 30.08.2017 announcement.fileurl
20/07/2017 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 20.07.2017 announcement.fileurl
05/07/2017 Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων 3Κ announcement.fileurl
07/04/2017 Ανακοίνωση NN (L) 07.04.2017 announcement.fileurl
07/04/2017 Ανακοίνωση NN (L) 07.04.2017 announcement.fileurl
24/02/2017 Ανακοίνωση NN (L) 24.02.2017 announcement.fileurl
02/12/2016 Ανακοίνωση NN (L) International 02.12.2016 announcement.fileurl
10/11/2016 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 10.11.2016 announcement.fileurl
30/09/2016 Ανακοίνωση NN (L) International 28.09.2016 announcement.fileurl
29/07/2016 Ανακοίνωση NN(L) 29.07.2016 announcement.fileurl
06/07/2016 Αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αμοιβαίων κεφαλαίων announcement.fileurl
16/03/2016 Επιστολή από την 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. προς τους μεριδιούχους announcement.fileurl
04/03/2016 Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 04.03.2016 announcement.fileurl
16/02/2016 Ανακοίνωση NN(L) 16.02.2016 announcement.fileurl
30/12/2015 Ανακοίνωση NN(L) International 30.12.2015 announcement.fileurl
09/12/2015 Απελευθέρωση των Συναλλαγών στα Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΜΚ (ΟΣΕΚΑ) announcement.fileurl
01/09/2015 Ανακοίνωση NN (L) 01.09.2015 announcement.fileurl
29/05/2015 Ανακοίνωση NN (L) announcement.fileurl
29/05/2015 Ανακοίνωση NN(L) International announcement.fileurl
22/05/2015 Ανακοίνωση NN(L) Patrimonial - NN (L) announcement.fileurl
29/04/2015 Ανακόινωση _ING International 29.04.2015 announcement.fileurl
31/03/2015 Ανακοίνωση ING (L) 31.03.2015 announcement.fileurl
31/03/2015 Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial 31.03.2015 announcement.fileurl
17/02/2015 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
17/02/2015 Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial announcement.fileurl
23/01/2015 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
23/01/2015 Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial announcement.fileurl
16/01/2015 Ανακοίνωση ING ΑΕΔΑΚ announcement.fileurl
31/12/2014 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
02/09/2014 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
29/08/2014 Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial announcement.fileurl
30/04/2014 Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial announcement.fileurl
18/03/2014 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
27/02/2014 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
26/02/2014 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
24/01/2014 Ανακοίνωση ING (L) Protected announcement.fileurl
03/01/2014 Ανακοίνωση ING ΑΕΔΑΚ announcement.fileurl
16/12/2013 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
28/11/2013 Ανακοίνωση ING (L), ING (L) Patrimonial, ING International announcement.fileurl
01/11/2013 Ανακοίνωση ING ΑΕΔΑΚ announcement.fileurl
01/10/2013 Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial announcement.fileurl
01/10/2013 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
30/08/2013 Ανακοίνωση ING International announcement.fileurl
01/08/2013 Ανακοίνωση ING (L) announcement.fileurl
Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 30.09.2022 announcement.fileurl
22222 announcement.fileurl
Ανακοίνωση NN (L) 01.12.2022 announcement.fileurl
Ανακοίνωση NN (L) 01.12.2022 announcement.fileurl
Ανακοίνωση NN (L) 01.12.2022 announcement.fileurl
Ανακοίνωση NN (L) 01.12.2022 announcement.fileurl
Ανακοίνωση 3K/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026 announcement.fileurl