Η ιστορία μας

Η ιστορία μας

1990

 

Ίδρυση της Nationale - Nederlanden ΑΕΔΑΚ

1991

 

Έναρξη του πρώτου αμοιβαίου κεφαλαίου: Nationale - Nederlanden Μετοχικό Εσωτερικού

Ανάληψη της διαχείρισης των ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων της ING Life Insurance Greece και της ING General Insurance Greece

2001

 

Μετονομασία από Nationale - Nederlanden ΑΕΔΑΚ σε ING ΑΕΔΑΚ

2002 - 2003

 

Σύσταση της κοινοπραξίας με την Τράπεζα Πειραιώς μέσω της ING Πειραιώς ΕΠΕΥ, συγχώνευση της ING ΑΕΔΑΚ με την Πειραιώς ΑΕΔΑΚ MFMC SA και μετονομασία σε ING Πειραιώς ΑΕΔΑΚ

2003

 

Εισαγωγή στην ελληνική αγορά και προώθηση των αμοιβαίων κεφαλαίων ING Luxembourg

2005

 

Απορρόφηση της ING - Πειραιώς ΕΠΕΥ από την ING Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και επέκταση άδειας για την εκτέλεση δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου

2006

 

Η ING Πειραιώς ΑΕΔΑΚ αγοράστηκε από την ING Investment Management (Europe) B.V. η οποία γίνεται ο μοναδικός μέτοχος και η εταιρεία μετονομάζεται σε ING ΑΕΔΑΚ

2014

 

Νοέμβριος Αλλαγή κυριότητας της ING ΑΕΔΑΚ: η διοικητική ομάδα της ING ΑΕΔΑΚ και Έλληνες επιχειρηματίες συγκρότησαν την 3K Επενδυτική Εταιρεία ΑΕ και απέκτησαν το 100% της ING ΑΕΑΚ που μετονομάστηκε σε 3K Investment Partners MFMC

Ξεκινάει να λαμβάνει αξιολόγηση Morningstar για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται

2016

 

Εισαγωγή του E-funds, της πρώτης πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών σε αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα.

2017

 

Διεύρυνση άδειας σε ΑΕΔΟΕ για διαχείριση κεφαλαίων Εναλλακτικών Επενδύσεων και υπηρεσία λήψης – διαβίβασης

2018

 

Έναρξη του πρώτου της αμοιβαίου κεφαλαίου εναλλακτικών επενδύσεων, του 3K Αναγέννησις ΟΕΕ

2021

 

Η 3Κ Investment Partners έγινε επίσημο μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CSR Hellas με στόχο την προώθηση και ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας