Νέα

Η ένταξη της 3Κ Investment Partners στο Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas σηματοδοτεί και ενισχύει την...
Η 3Κ Investment Partners δημιούργησε το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Μετοχικό Διεθνές, προκειμένου να δώσει στους πελάτες και τους συνεργάτες της αξιόπιστη πρόσβαση στην παγκόσμια μετοχική αγορά.
1 τρισ. ευρώ η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων – 120 δισ. ευρώ είναι σε καταθέσεις νοικοκυριών με πολύ χαμηλά επιτόκια*
H 3K Investment Partners απέσπασε δύο βραβεία στην Ετήσια Απονομή Βραβείων «Fund Managers Awards 2019», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).
Στα €400εκ περίπου το ενεργητικό που διαχειρίζεται και διανέμει η 3Κ Investment Partners...
Η 3K Investment Partners ανακοινώνει την τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού του αμοιβαίου κεφαλαίου...
Τέσσερα βραβεία απέσπασε η 3K Investment Partners στην Ετήσια Απονομή Βραβείων «Fund Managers Awards 2018»
To αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Greek Value, στις 26/05/2018 έκλεισε τρία χρόνια ζωής, διάστημα ικανό, προκειμένου να εκτιμηθεί η έως τώρα πορεία του από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης MorningstarΤΜ.
Σε εκδήλωση της 3K Investment Partners με θέμα «οι Επενδυτικές Ευκαιρίες που προσφέρουν οι Ελληνικές Επιχειρήσεις σήμερα» o πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Γιώργος Κουφόπουλος κατέδειξε ότι μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού αξιοποιούνται αποδοτικά οι ευκαιρίες που προσφέρουν ελληνικές εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών.
Η 3K Investment Partners απέσπασε το 3ο Επιχειρηματικό Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων για το έτος 2017 κατά την απονομή των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018.