Νέα

3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026
Αμοιβαίο Κεφάλαιο 3K/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό
Η Whitetip Investment ΑΕΠΕΥ, μεταξύ των λοιπών της δραστηριοτήτων, θα λειτουργεί πλέον και ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της 3K Investment Partners, στο πλαίσιο της προώθησης της υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων. Κοινός στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, μέσω εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων, με διαφάνεια και σεβασμό στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
Η ένταξη της 3Κ Investment Partners στο Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas σηματοδοτεί και ενισχύει την...
Η 3Κ Investment Partners δημιούργησε το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Μετοχικό Διεθνές, προκειμένου να δώσει στους πελάτες και τους συνεργάτες της αξιόπιστη πρόσβαση στην παγκόσμια μετοχική αγορά.
1 τρισ. ευρώ η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων – 120 δισ. ευρώ είναι σε καταθέσεις νοικοκυριών με πολύ χαμηλά επιτόκια*
H 3K Investment Partners απέσπασε δύο βραβεία στην Ετήσια Απονομή Βραβείων «Fund Managers Awards 2019», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).
Στα €400εκ περίπου το ενεργητικό που διαχειρίζεται και διανέμει η 3Κ Investment Partners...
Η 3K Investment Partners ανακοινώνει την τροποποίηση του επενδυτικού σκοπού του αμοιβαίου κεφαλαίου...
Τέσσερα βραβεία απέσπασε η 3K Investment Partners στην Ετήσια Απονομή Βραβείων «Fund Managers Awards 2018»