Βιωσιμότητα & Υπεύθυνες Επενδύσεις

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ

Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, όπως και η καταπολέμηση της διαφθοράς, συνιστούν βασικούς παράγοντες βιωσιμότητας και ευημερίας για όλους τους ανθρώπους και στο παρόν και στο μέλλον.

«H Bιωσιμότητα αποτελεί μέρος της αποστολής μας και της ευθύνης μας για ένα καλύτερο μέλλον».

Γι’ αυτό οι αρχές της βιωσιμότητας και κυρίως η διαφάνεια, η υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων η επίδρασή τους σε βάθος χρόνου και η προσμέτρηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου τους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων συμβάλλουν καθοριστικά στην δημιουργία αξίας για τους πελάτες, αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο παρόν και σε βάθος χρόνου.

Είναι καθήκον μας να σχεδιάζουμε το μέλλον και να λειτουργούμε προς όφελος των μακροπρόθεσμων συμφερόντων τόσο των πελατών μας , όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου . Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της αποστολής μας και της ευθύνης μας για ένα καλύτερο αύριο.