Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης για την ευρύτερη διάδοση και προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας και των υπεύθυνων επενδύσεων

Ποια είναι η δράση της 3KIP

colaboration-with-business-item-1
  • Συμμετοχή σε εκδήλωση Δικτύου CSR

(Δες εδώ το πρώτο δημόσιο event στο οποίο συμμετείχε εκπρόσωπος της 3KIP για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά)

 

Η συμμετοχή της 3KIP αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο και τις άριστες πρακτικές, στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σχετικών με την διαχείριση των πληροφοριών για την βιωσιμότητα και την προώθηση συμπράξεων με συμ-μετόχους και κυρίως τις εταιρίες μέλη του CSR Hellas.
Προτεραιότητα το 2022 αποτελεί η κατανόηση και η ενημέρωση των πελατών και των συμμετόχων μας για την βιώσιμη χρηματοδότηση και το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την δίκαιη μετάβαση. (EU New Green Deal ; “Just Transition”)

 

Επίσης, 3Κ Investment Partners επικεντρώνεται στην διάδοση των άριστων πρακτικών που αφορούν την υιοθέτηση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων στην δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών και κυρίως εκείνων που συνδέουν την εταιρική στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης με ουσιώδη θέματα για τους συμ-μετόχους.

 

Για τον σκοπό αυτό η εταιρία παρακολουθεί τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών όπως για παράδειγμα το European Financial Reporting Advisory Group και το Εuropean Union Sustainable Finance Platform για την ενημέρωσή της επί των κριτήριών βιωσιμότητας που αναγνωρίζονται ως σχετικά και με τις σχετικές προτάσεις της ΕΕ για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό σύστημα δημοσιοποίησης των πληροφοριών και αξιολόγησης της βιωσιμότητας τόσο στις επενδύσεις όσο και στην αποτίμηση των εταιριών.