Εικόνα για την κατηγορία Αντιλαμβανόμενοι τη συμπεριφορά της αγοράς

Αντιλαμβανόμενοι τη συμπεριφορά της αγοράς

Συντάκτης Κειμένου: Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Multi-Asset, στην NN Investment Partners

Η διαπάλη μεταξύ των καλών οικονομικών ειδήσεων και της αυξανόμενης πολιτικής αβεβαιότητας συνεχίζεται. Επομένως, οι αγορές πρέπει να παρακολουθούν στενά την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο δυνάμεων, προκειμένου να αξιολογήσουν το πώς εξελίσσονται οι ανοδικοί και οι πτωτικοί κίνδυνοι. Επιπλέον, η ίδια η συμπεριφορά της αγοράς θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει αναδραστικά φαινόμενα στην οικονομική ή πολιτική πραγματικότητα, γεγονός το οποίο περιπλέκει τα πράγματα ακόμη περισσότερο για τους επενδυτές που καλούνται να σχεδιάσουν τις θέσεις των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται. Αυτοί οι μεμονωμένοι επενδυτές αποτελούν μέρος του πλήθους που συνθέτουν το σύνολο της αγοράς και αυτό με τη σειρά του κάνει τη δική τους σκέψη και συμπεριφορά μέρος του διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, που έχουν ως στόχο να αναλύσουν. Έτσι λοιπόν οι επενδυτές αγωνίζονται, όχι μόνο να κατανοήσουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την πολιτική, αλλά και να εκτιμήσουν πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι επενδυτές, πώς επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα τις θέσεις και τις κεφαλαιακές ροές και πώς η ψυχολογία της αγοράς μπορεί να διαμορφώσει ή ακόμα και να παραμερίσει τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

 

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ