Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Βράβευση της 3K Investment Partners στην απονομή Fund Managers Awards 2019

Τέσσερα βραβεία απέσπασε η 3K Investment Partners στην Ετήσια Απονομή Βραβείων «Fund Managers Awards 2018», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019  από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ).

Συγκεκριμένα, η επενδυτική ομάδα της 3K Investment Partners βραβεύθηκε με το:

Α’ Βραβείο της κατηγορίας Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας περιόδου 3-ετίας (1/1/2016-31/12/2018) για το αμοιβαίο κεφάλαιο 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού (απόδοση 44,49%)

Α’ Βραβείο της κατηγορίας Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας περιόδου ενός έτους (1/1/2018-31/12/2018) για το αμοιβαίο κεφάλαιο 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών (Θ)  (απόδοση 3,92%)

Β’ Βραβείο της κατηγορίας Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια περιόδου 3-ετίας (1/1/2016-31/12/2018) για το 3Κ Α/Κ Μικτό (απόδοση 36,01%)

Τέλος η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ τιμήθηκε με το Βραβείο Fund Managers Awards για την 5η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) σε σύνολο βραβευθέντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων για τις περιόδους έτους και 3-ετίας.

Τα Fund Managers’ Awards βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία απόδοσης για όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενός και τριών ετών, και εξυπηρετούν την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο