Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου: Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες με τα Αμοιβαία Κεφάλαια της 3K Investment Partners

Στην Ελλάδα, και το 2016 επικράτησε αβεβαιότητα, χωρίς όμως απρόοπτες εξελίξεις. Η οριστικοποίηση των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας ήταν το κυρίαρχο θέμα των ειδήσεων, ενώ σίγουρα το παγκόσμιο περιβάλλον επηρέασε τις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μέσα στο έτος 2016 ο Γενικός Δείκτης Συνολικής Απόδοσης (περιλαμβανομένων των μερισμάτων) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σημείωσε άνοδο της τάξεως του 4,52% και ο Γενικός Δείκτης (που δεν περιλαμβάνει τα μερίσματα) κατέγραψε άνοδο 1,95%. Αντίστοιχα ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε κατά 28,89%, ο δείκτης FTSE των 25 μεγαλυτέρων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών υποχώρησε κατά 5,05%, ενώ ο δείκτης FTSEM-40 των μεσαίων σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών υποχώρησε κατά 7,69%.

Οι επενδυτικές λύσεις που προσφέρει η 3K Investment Partners, μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται κατέδειξαν για μία ακόμη χρονιά τα οφέλη της επαγγελματικής διαχείρισης της διασποράς του κεφαλαίου και της πρόσβασης στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners απέφεραν στους μεριδιούχους τους, κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, ικανοποιητικές, για την οικονομική συγκυρία, επιδόσεις, πάντα εντός του πλαισίου στο οποίο κινείται και επενδύει κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο. Η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners, ειδικά αυτών που   τοποθετούνται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, όπως 3ετίας και 5ετίας, διαφοροποιείται αισθητά από τις αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς τους, και σε κάποιες περιπτώσεις επιτυγχάνονται ακόμα και κέρδη, παρά την εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners, για τη χρονική περίοδο των τελευταίων πέντε (5) ετών, των τελευταίων τριών (3) ετών, καθώς και για το προηγούμενο έτος.

 

31/12/2010 31/12/2016 

(5 έτη)

31/12/2012 31/12/2016 

(3 έτη)

31/12/2015 31/12/2016 

(1 έτος)

 

 

 

 

3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

(κατηγορία μεριδίου Ε)

37,30%

-27,15%

-5,32%

 

 

 

 

*Δείκτης Αναφοράς

0,14%

-41,68%

4,52%

 

 

 

 

3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού

(κατηγορία μεριδίου Ε)

Δεν είχε συσταθεί

το Α.Κ.

Δεν είχε συσταθεί

το Α.Κ.

8,55%

 

 

 

 

 *Δείκτης Αναφοράς

-

-

4,52%

 

 

 

 

3Κ Α/Κ Μικτό

(κατηγορία μεριδίου Ε)

53,80%

-6,11%

6,97%

 

 

 

 

 *Δείκτης Αναφοράς   

29,44%

-15,54%

9,14%

 

 

 

 

3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης

Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

-2,46%

-1,37%

-0,78%

 

 

 

 

 *Δείκτης Αναφοράς

-0,01%

-0,33%

-0,32%

 

*Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων και των δεικτών αναφοράς (benchmark) είναι διαθέσιμες στα ενημερωτικά έντυπα των αμοιβαίων κεφαλαίων και στο site μας www.3kip.gr

Σε αντίθεση με την κατεστημένη αντίληψη, υπάρχουν ευκαιρίες στην ελληνική κεφαλαιαγορά, οι οποίες αναδεικνύονται με την πειθαρχημένη και βασισμένη σε αρχές διαχείριση της 3K Investment Partners.