Εικόνα για την κατηγορία Είμαστε στο δρόμο για κάπου

Είμαστε στο δρόμο για κάπου

Συντάκτης Κειμένου: Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy, Multi-Asset στην NN Investment Partners

Είμαστε στο δρόμο για κάπου                                     

Οι αγορές εξακολουθούν να πορεύονται ανοδικά  παρά τις περιστασιακές ημέρες μεταβλητότητας λόγω της εναλλαγής στην διάθεση των επενδυτών. Πολλοί παράγοντες φόβου έχουν επηρεάσει αυτή την διάθεση του τελευταίους μήνες, που ποικίλουν από αυτούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη της οικονομίας , γεωπολιτικούς φόβους, τη μεταβλητότητα στην τιμή του πετρελαίου μέχρι και φόβους αύξησης επιτοκίων από την FED. Κανένας όμως από αυτούς δεν έχει εδραιωθεί στο μυαλό των επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα