Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Η ΕΚΤ διορίζει την ING IM στο πρόγραμμα αγοράς ABS

Η ΕΚΤ ορίζει την ING Investment Management ως εκτελεστικό διαχειριστή κεφαλαίων στο πρόγραμμα αγοράς ABS.

 

Περισσότερες Πληροφορίες