Εικόνα για την κατηγορία Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα ESG κριτήρια είναι παράγοντας αξιοπιστίας και αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά τους

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στα ESG κριτήρια είναι παράγοντας αξιοπιστίας και αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά τους

Πηγή: kathimerini.gr

Το θέμα ESG (Environmental – Social – Governance) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών και οικονομικών συζητήσεων, διεκδικώντας ολοένα και περισσότερο χώρο στην ατζέντα των επικεφαλής των οργανισμών. Η τάση αυτή αποτυπώνεται στην παγκόσμια και εγχώρια ειδησεογραφία, με τη συγκεκριμένη θεματολογία να απασχολεί με μεγάλη ένταση μερικούς από τους πιο έγκριτους διεθνείς τίτλους μέσων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται να συμπλέουν με τις διεθνείς τάσεις, καθώς αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από ζητήματα ESG και καλούνται να αναλάβουν δράση για την ενσωμάτωση των κριτηρίων στην ευρύτερη στρατηγική τους.

Σύμφωνα με την καθιερωμένη ετήσια έκθεση «CEO Survey 2021», που εκδίδει η PwC επί 25 συναπτά έτη, οι Έλληνες επικεφαλής αναγνωρίζουν πως οι 6 στους 10 κινδύνους που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με θέματα ESG.

Την ίδια στιγμή, το 81% των Eλλήνων CEO αντιλαμβάνονται τους ενδεχόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο μόνο το 28% δηλώνει ότι έχει συμπεριλάβει στη στρατηγική του ενέργειες για την αντιμετώπισή της. Τη διάσταση αυτού του φαινομένου επιβεβαιώνουν κι άλλα ευρήματα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 75% θεωρεί ότι τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη προσδοκούν από τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση, μόνο το 36% πιστεύει ότι η εταιρεία τους μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Aξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην ίδια έρευνα, το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτίθεται να εντείνει τις δράσεις του σχετικά με το ESG το επόμενο διάστημα. Εντούτοις, ένα εξίσου εντυπωσιακό 42% δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή της λειτουργίας του για τον ίδιο σκοπό.

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εδραιωμένη επιχειρηματική αντίληψη ότι το κέρδος –η μεγιστοποίηση του οποίου είναι ο πρωταρχικός σκοπός κάθε επιχείρησης– δεν μπορεί να συμβαδίσει ή τουλάχιστον δεν σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη δυσκολία του επιχειρηματικού κόσμου να αναγνωρίσει την ανάγκη για μακροχρόνιο σχεδιασμό, προκειμένου να εξασφαλίσει μελλοντική σταθερότητα.

 

Μονόδρομος η προσαρμογή στα κριτήρια ESG

Είναι πλέον αναγκαίο για τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν ότι η προσαρμογή τους σε κριτήρια ESG είναι αναπόδραστη και πρακτικά επιβεβλημένη από τον ανταγωνισμό και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Η διαχείριση των μελλοντικών κινδύνων και των μεταβαλλόμενων τάσεων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής, των πολιτικών που θα ακολουθήσουν οι κυβερνήσεις, των κανονισμών που θα επιβάλουν οι ρυθμιστικές αρχές, αλλά και των προτιμήσεων των μελλοντικών επενδυτών, των καταναλωτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας στο σύνολό της, αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους μακροπρόθεσμα.

Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν και από μια σειρά μελετών που διενεργήθηκαν από το παγκόσμιο δίκτυο της PwC και αφορούν τη διαβάθμιση προτεραιοτήτων από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων και τη θέση του ESG σε επίπεδο στρατηγικής.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύεται σε βασική παράμετρο χάραξης στρατηγικής, καθώς αναμένεται να επιφέρει ρίσκα τόσο σε επίπεδο φυσικών καταστροφών όσο και σε επίπεδο ρυθμιστικών αποφάσεων και πολιτικών τις οποίες οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υιοθετήσουν.

Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη από πλευράς διοικήσεων των εταιρειών –οι οποίες οφείλουν να διαφυλάξουν την αξία της επιχείρησης μέσα από την τήρηση των ανάλογων κανόνων– να εκτιμήσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις και να βελτιώσουν την πληροφόρηση που δίνουν στους μετόχους τους.

Επιπροσθέτως, τα κριτήρια ESG αποτελούν κρίσιμα σημεία στη διαδικασία αξιολόγησης από ξένους επενδυτές, ενώ ο τρόπος διαχείρισης αυτών των θεμάτων θεωρείται ισχυρός παράγοντας αξιοπιστίας.

 

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση άρθρου της Καθημερινής