Εικόνα για την κατηγορία Κι όμως αξίζει…

Κι όμως αξίζει…

Σύνταξη κειμένου : Θoδωρής Λιζάρδος, Head of Sales, Sales Support & Marketing, 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μία από τις πιο κοινές πλάνες στον οικονομικό βίο είναι αυτή της ασφάλειας από τη «μη - επένδυση» του χρηματικού τους κεφαλαίου.

Πράγματι, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούμε, εσφαλμένα, ότι η αποθήκευση του όποιου κεφαλαίου σε μορφή μετρητών, συνιστά μη - επένδυση και προστασία του από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μάλιστα, στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια η λεγόμενη «μη – επένδυση» έχει λάβει, πέραν της παραδοσιακής μορφής της τοποθέτησης μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τη μορφή της «φύλαξης» του χρήματος σε κρύπτες και σε σημεία που γνωρίζει μόνο ο κάτοχός του.

Γιατί όμως αυτή η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη συνιστά πλάνη;

 

Διαβάστε περισσότερα