Εικόνα για την κατηγορία Κορύφωση

Κορύφωση

Συντάκτης Κειμένου:: Maarten-Jan Bakkum, Senior Strategist, Emerging Markets στην NN Investment Partners

Το 2016 ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε το 2015: με την ολοένα αυξανόμενη επίγνωση από την πλευρά των  αγορών κεφαλαίου, ότι όσο η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας παραμένει, ο  κίνδυνος μίας συστημικής κρίσης στην Κίνα εξακολουθεί να μεγεθύνεται. Από το 2010, ο κίνδυνος που σχετίζεται με την Κίνα υπήρξε ο κύριος λόγος για τις μειωμένες επιδόσεις των αναδυομένων αγορών σε σχέση με τις ανεπτυγμένες.

 

Διαβάστε περισσότερα