Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Πεντάστερο και το 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού*

Συντάκτης Κειμένου: 3Κ Ιnvestment Partners

To αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Greek Value, στις 26/05/2018 έκλεισε τρία χρόνια ζωής, διάστημα ικανό, προκειμένου να εκτιμηθεί η έως τώρα πορεία του από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης  MorningstarΤΜ. Το αποτέλεσμα δικαιώνει την προσήλωση της επενδυτικής ομάδας της 3K Investment Partners  στην επιλογή μετοχών εύρωστων εταιρειών με χρηστή διακυβέρνηση και συνεπή διοίκηση η οποία εκτός του ότι έχει ήδη αποδώσει καρπούς είναι μια παρακαταθήκη για την πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου σε βάθος χρόνου. 

Πέντε αστέρια λοιπόν συνοδεύουν την μέχρι τώρα  πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου για αυτά τα πρώτα τρία χρόνια που λειτουργεί και όχι αδίκως καθώς οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους:

 

Γράφημα εξέλιξης της καθαρής τιμής του α/κ σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του (Διάστημα αναφοράς 30/06/2015-30/06/2018)

 

Ετήσιες Αποδόσεις

 

Πίνακας Ετήσιων Αποδόσεων

 

Σωρευτικές Αποδόσεις

 

Πίνακας Σωρευτικών Αποδόσεων

Οι σωρευτικές αποδόσεις έχουν σαν σημείο αναφοράς την 29η Ιουνίου 2018.

 

 

Γίνε και εσύ συμμέτοχος ΕΔΩ
 

 

* Αποφ. 240/13.05.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.

Δείκτης Αναφοράς: 100% ASE Total Return

Copyright © 2018 Morningstar UK Limited. All rigths reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) είναι ιδιοκτησία της Morningstar ή / και της 3Κ  Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. (2) δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να διανεμηθεί και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. H Morningstar και η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο -και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις συγκρίνονται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο έχουν καταρτισθεί αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν συνιστούν προσφορά και πιο συγκεκριμένα ενημερωτικό δελτίο ή πρόσκληση για χρήση, αγορά ή πώληση οποιουδήποτε αξιόγραφου ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Oι επενδύσεις μπορεί να είναι κατάλληλες για ιδιώτες επενδυτές μόνο εάν εισηγούνται από πιστοποιημένο αυτό – απασχολούμενο ή έμμισθο επαγγελματία σύμβουλο επενδύσεων.

Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν έγγραφο μπορεί να μεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ούτε η 3Κ Investment Partners, ούτε κάποιο από τα διοικητικά στελέχη, διευθυντές ή υπαλλήλους του μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν. Καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη ή υποχρέωση δεν γίνεται αποδεκτή για απώλειες που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνώστες από την χρήση αυτού του εγγράφου ή τη στήριξη των αποφάσεών τους πάνω σε αυτό. Οι επενδύσεις ενέχουν κινδύνους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η αξία των επενδύσεών σας μπορεί να αυξηθεί ή να υποχωρήσει και ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποδόσεων και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ως τέτοιες. Η παρουσίαση και οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να επιδίδονται σε οποιαδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας αποδοχή. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται μέσω διαύλων επικοινωνίας στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία. Σημειώστε ότι τα έγγραφα που αφορούν τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρεία μας, και ειδικότερα οι Κανονισμοί, τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τα Factsheets, το Ενημερωτικό Δελτίο και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και ανακοινώσεις για τα αμοιβαία κεφάλαια αυτά διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, στη διεύθυνση www.3kip.gr, και επίσης παρέχονται δωρεάν σε έντυπη μορφή από την Εταιρεία μας.