Εικόνα για την κατηγορία "Φτιάχνοντας" την παράδοση

"Φτιάχνοντας" την παράδοση

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

Η παράδοση στην Ελλάδα είναι να κρατούν σε τραπεζικές καταθέσεις το χρηματικό τους περίσσευμα οι περισσότεροι. Μάλιστα τις περισσότερες φορές αυτή η συνήθεια δεν αφορά μόνο χρήματα που θα καταναλωθούν σε άμεσο χρονικό διάστημα, αλλά και χρήματα που χρησιμεύουν ως απόθεμα για μελλοντικές ανάγκες και επιθυμίες.

Η «παράδοση» αυτή έχει περάσει από γενιά σε γενιά και είναι αποτέλεσμα και των υψηλών ονομαστικών επιτοκίων που απέφεραν κάποτε οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δημιουργώντας μια γενικευμένη αντίληψη «καλής απόδοσης», που ήταν απατηλή καθώς συνήθως  η αύξηση στο κόστος ζωής (ο πληθωρισμός) έτρεχε με υψηλότερο ρυθμό από τα επιτόκια.

Στις μέρες μας όμως τα επιτόκια των τραπεζικών λογαριασμών έχουν μειωθεί δραστικά, ακόμα και σε επίπεδα κάτω του 1% ετησίως. Πράγμα που βεβαίως δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωζώνη. Μάλιστα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τα επιτόκια των  λογαριασμών καταθέσεων είναι ακόμα και αρνητικά!

Συνεπώς, οι περισσότεροι στην Ελλάδα βρίσκονται σε αναζήτηση λύσεων για την αποταμίευσή τους και την καλύτερη αξιοποίηση του χρηματικού τους αποθέματος που δεν προορίζεται για άμεση κατανάλωση.
Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να δώσουν μία σχετικά ικανοποιητική απόδοση από τη μία, χωρίς την ανάληψη υψηλών ρίσκων από την άλλη.

Η απάντηση είναι καταφατική! Με την προϋπόθεση ότι αντί της λογικής του 3μήνου, του 6μήνου να ακολουθηθεί μία στρατηγική που έχει μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Η αγορά σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα προσφέρει λύσεις τέτοιου τύπου. Τόσο τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, όσο και εταιρειών προσφέρουν σε ορίζοντα 3ετίας έως και 5ετίας αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες από αυτές των επιτοκίων των τραπεζικών καταθέσεων. Για παράδειγμα τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου που λήγουν το 2022 και το 2023 την περίοδο αυτή αποφέρουν πάνω από 3% ετησιοποιημένη απόδοση,  υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοί τους θα τα κρατήσουν μέχρι τη λήξη τους. Αντίστοιχες αποδόσεις προσφέρουν κάποια εταιρικά ομολόγα της ελληνικής κεφαλαιαγορές με παρόμοια διάρκεια, ενέχοντας ωστόσο λίγο υψηλότερο ρίσκο σε σχέση με τα κρατικά.

Όμως, η απόκτηση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων αποτελεί για αρκετούς μια πολύπλοκη διαδικασία και αρκετά διαφορετική από την «παράδοση» των τραπεζικών λογαριασμών.  Ωστόσο και για αυτή την κατηγορία ατόμων η πρόσβαση στα ομόλογα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μπορεί να δοθεί μέσω των αντίστοιχων ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, όπως το NN Ομολογιακό.

Άλλωστε η παράδοση εκτός των άλλων είναι το σκαλί που πατάμε για να ανέβουμε στο επόμενο που οδηγεί ψηλότερα…

 

Δείτε εδώ το πλήρες άρθρο