Εικόνα για την κατηγορία Όταν οι αξίες αποδίδουν καρπούς - Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά από μία παρατεταμένη περίοδο απαξίωσης και μηδαμινού ενδιαφέροντος, φαίνεται ότι επανέρχεται στο χάρτη των επενδυτικών προορισμών.

Όταν οι αξίες αποδίδουν καρπούς - Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά από μία παρατεταμένη περίοδο απαξίωσης και μηδαμινού ενδιαφέροντος, φαίνεται ότι επανέρχεται στο χάρτη των επενδυτικών προορισμών.

Στο εξαιρετικό άρθρο του Euro2day.gr «Σε ποια «μικρομεσαία χαρτιά» επενδύουν 40 Αμοιβαία» , που υπογράφουν ο κ. Στέφανος Κοτζαμάνης και ο κ. Χρήστος Ζαρίφης, γίνεται ανάλυση των αποδόσεων που απέφεραν μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία διείδαν έγκαιρα τις ευκαιρίες στις μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Μάλιστα, κάνουν ειδική μνεία στο αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις εξαιρετικές αποδόσεις που απέφερε κατά τα προηγούμενα έτη.

Είναι αλήθεια πως η ιδιαιτέρως ανοδική πορεία των τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών εντός του 2019, πιθανότατα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών, εντός και εκτός της χώρας. Η άνοδος του Γενικού Δείκτη του ΧΑ κατά +45,09% από την αρχή του 2019 έως και 30/7/2019 λειτουργεί ως μαγνήτης για όσους αναζητούν την αξιοποίηση των χρημάτων τους.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά από μία παρατεταμένη περίοδο απαξίωσης και μηδαμινού ενδιαφέροντος, φαίνεται ότι επανέρχεται στο χάρτη των επενδυτικών προορισμών. Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, η αποκλιμάκωση του συστημικού κινδύνου της χώρας (όπως μαρτυρούν και οι αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου), η αναμενόμενη εφαρμογή μιας πιο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και οι προσδοκίες για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στις τιμές του Χ.Α. κατά τους τελευταίους 7 μήνες.

Αυτοί οι μακροοικονομικοί παράγοντες που επενεργούν ευεργετικά στο χρηματιστήριο, όμως δεν θα ήταν επαρκείς για να οδηγήσουν από μόνοι τους τις τιμές των μετοχών σε υψηλότερα επίπεδα. Συνδυάστηκαν με την αισθητή βελτίωση στις εργασίες, στα αποτελέσματα και στη δομή αρκετών εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, που κατά την κρίση όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά προσαρμόστηκαν και ενίσχυσαν την πραγματική τους αξία.

Προφανώς, αυτή η βελτίωση στην υποκείμενη αξία αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι αποτέλεσμα ενός 6μήνου, αλλά μιας πιο μακροχρόνιας πορείας προσαρμογής στις νέες συνθήκες που σε μεγάλο βαθμό συντελέστηκε σε μία σειρά ετών, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από το 2008 και μετά. Αρκετές εισηγμένες επιχειρήσεις, ειδικά στη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση, είχαν ενισχύσει τα μεγέθη τους και τις δυνατότητες κερδοφορίας τους, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησής τους μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και όταν οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, που προαναφέρθηκαν, το επέτρεψαν, πυροδοτήθηκε η αύξηση των τιμών τους στο χρηματιστήριο από το αγοραστικό ενδιαφέρον κεφαλαίων που αναγνώρισαν την ύπαρξη ευκαιριών στην ελληνική αγορά.

Ο έγκαιρος εντοπισμός αυτών των εταιρειών, πριν ακόμα προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών, απέφερε εξαιρετικά κέρδη σε όσους επένδυσαν νωρίς. Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα των αμοιβαίου μας κεφαλαίου 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, όπως καταδεικνύουν και οι σχετικοί πίνακες στο συνημμένο ενημερωτικό αρχείο.

Fact Sheet 3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού

 

Οι αποδόσεις αυτές, εν μέσω δεινών οικονομικών συνθηκών, καταδεικνύουν ότι η έμφαση στην πραγματική αξία των επιχειρήσεων, στη λειτουργική τους κερδοφορία, στην αξιοπιστία και την ικανότητα των διοικητικών τους ομάδων είναι ασφαλής οδηγός για την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών.

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η έννοια του όρου «επενδυτική ευκαιρία». Για το 3Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού ως επενδυτική ευκαιρία ορίζονται εταιρείες που έχουν την ικανότητα να παράγουν συστηματικά κέρδη, διαθέτουν έμπειρη και δοκιμασμένη διοίκηση και διαπραγματεύονται σε τιμές που υστερούν ως προς την πραγματική τους αξία, όπως αυτή προκύπτει με την ενδελεχή μελέτη που διεξάγει η 3K Investment Partners.