Εικόνα για την κατηγορία 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού: νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από την 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ

3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού: νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από την 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ

Η 3K Investment Partners (www.3kip.gr)  μετά και την πρόσφατη μετονομασία της από ING ΑΕΔΑΚ, προχωρεί στη δημιουργία του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού (Αποφ. 230/13.05.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Ε.Κ.).

Σκοπός του κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού είναι η επένδυση σε αξιόλογες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες, που διαθέτουν εύρωστους  ισολογισμούς, μακροχρόνια κερδοφορία, αξιόπιστη διοίκηση και ελκυστικές αποτιμήσεις. Σημαντικό μέρος του ενεργητικού του θα επενδύεται σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μειωμένης εμπορευσιμότητας.

Η 3K Investment Partners, έχει μία μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων,  που επενδύουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς είναι μία από τις παλαιότερες ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα (έτος ίδρυσης 1990) και μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 ανήκε στο διεθνή διαχειριστή κεφαλαίου NN Investment Partners (πρώην ING Investment Management).

Οι τρέχουσες αποτιμήσεις μετοχών αξιόλογων εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών,  σε συνδυασμό με τις διαχειριστικές ικανότητες της 3K Investment Partners, δίνουν στους επενδυτές την ευκαιρία να γίνουν συνέταιροι με εύρωστες επιχειρήσεις, που κόντρα στην κρίση που διέρχεται η Ελλάδα, παράγουν αξία και κέρδη για τους μετόχους τους.

Χαρακτηριστικά, ο Διευθυντής Επενδύσεων και Διευθύνων Σύμβουλος της 3K Investment Partners Γιώργος Κουφόπουλος αναφέρει: «υπάρχουν εξαιρετικές, με υγιείς ισολογισμούς, ανθεκτικές στην κρίση ελληνικές εταιρίες σε  ελκυστικές αποτιμήσεις. Καθώς πολλές αρνητικές εξελίξεις έχουν προεξοφληθεί για την Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου σε σχέση με τους κινδύνους που συνοδεύουν αυτή την επενδυτική επιλογή. Στατιστικά, οι πιθανότητες τα επόμενα επτά χρόνια να είναι καλύτερα από τα επτά προηγούμενα είναι μεγάλες».

Η 3K Investment Partners με τη διάθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού έμπρακτα αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική επιχειρηματικότητα και προσβλέπει στη δημιουργία υπεραξιών σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό μέσω του δικτύου πιστοποιημένων πωλητών αμοιβαίων κεφαλαίων της NN Hellas και της 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ. Το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές και το Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΑΕΔΑΚ www.3kip.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:    

Γιώργος Κουφόπουλος                                Θεόδωρος Λιζάρδος

Διευθύνων Σύμβουλος                                Επικεφαλής Marketing & Ανάπτυξης Εργασιών
Τηλ.2107419890   
E-mail:info@3kip.gr