Εικόνα για την κατηγορία 3KIP Highlights: Ενισχύθηκε η Ελληνική αγορά τον Απρίλιο

3KIP Highlights: Ενισχύθηκε η Ελληνική αγορά τον Απρίλιο

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

Οικονομικές Εξελίξεις

Στην σημερινή μηνιαία ανασκόπηση θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, διερωτώμενοι  για το πώς θα έπρεπε να έχει αντιδράσει το ΧΑΑ τον Απρίλιο όταν:

  1. Συνεχίστηκε η πτώση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων στις δημοπρασίες τριμηνιαίας και εξαμηνιαίας λήξεως (0,79% από 1,05% και 1,07% από 1,19% αντίστοιχα)
  2. Ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού ήταν χαμηλότερος τόσο σε μηναία όσο και σε ετήσια βάση (0,2% από 0,4% και -0,2% από 0,1% αντίστοιχα)
  3. Ο δείκτης Οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε περαιτέρω τον Απρίλιο (103,6 από 99,8) σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες όπως στις βιομηχανίες, στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στο λιανεμπόριο κ.ά.
  4. Συνεχίστηκε η συρρίκνωση της εξάρτησης των εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό παροχής ρευστότητας (ELA – Emergency Liquidity Assistance)
  5. Υπήρξε επιτυχής κατάληξη των “τεστ αντοχής” (stress test) για τις τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες, όπου ακόμα και για το δυσμενές σενάριο δεν παρουσιάστηκε άμεση ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους δομής

Η απάντηση βάσει των ανωτέρω είναι πως θα έπρεπε να έχει αντιδράσει θετικά. Τελικά πώς κινήθηκε η αγορά; Η αγορά κινήθηκε ορθολογικά και ενισχύθηκε σημαντικά, αφού τόσο η συνολική επίδραση των προαναφερθέντων στοιχείων όσο και η συνακόλουθη ενίσχυση των τιμών των ομολόγων (πτώση των επιτοκίων) υποδηλώνουν υποχώρηση του επιπέδου κινδύνου της αγοράς. Παράλληλα, τον Απρίλιο ολοκληρώθηκε η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιριών, όπου αρκετές από αυτές εμφάνισαν αξιόλογες επιδόσεις. Πιστεύουμε ότι το επενδυτικό κλίμα για πολλές εισηγμένες εταιρίες θα επηρεαστεί από την  αξιολόγηση αυτών των μεγεθών.

 

Τα αστέρια της 3K Investment Partners

Μία εξαιρετική βαθμολογία λαμβάνουν επί σειρά ετών τα δύο μακροβιότερα αμοιβαία κεφάλαια της 3Κ Investment Partners από τον Ανεξάρτητο Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης MorningstarΤΜ.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της MorningstarΤΜ :
α) τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται αρχικά σε κατηγορίες βάσει κριτηρίων όπως ο κλάδος, η γεωγραφική περιοχή, ο επενδυτικός κίνδυνος που αναλαμβάνεται και ακολούθως υπολογίζονται ιστορικά οι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις (risk adjusted) σε βάθος 3ετίας, 5ετίας και 10ετίας.
β) τα Αμοιβαία Κεφάλαια αξιολογούνται βάσει των αποδόσεών τους και των διακυμάνσεων που ιστορικά παρουσιάζουν σε σύγκριση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας τους. Βασική προϋπόθεση προκειμένου να αξιολογηθούν είναι να έχουν ιστορικότητα τουλάχιστον τριών ετών και να υπάγονται σε κάποια από τις κατηγορίες που θέτει η MorningstarΤΜ .

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να φέρει κάποιο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι τα 5 αστέρια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση τα τελευταία διαθέσι μα στοιχεία της 31.03.2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο 3Κ Μετοχι κό Εσωτερικού* έχει λάβει τις παρακάτω αξιολογήσεις:

Αντίστοιχα για το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Μικτό* η βαθμολογία έχει ως εξής:

Δεδομένου ότι στα τέλη Μαΐου το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού θα έχει συμπληρώσει τρία χρόνια ζωής, θα πληροί πλέον και αυτό τις προϋποθέσεις για να μπει στη διαδικασία αξιολόγησης από την MorningstarΤΜ

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο