Εικόνα για την κατηγορία 3KIP Highlights: Η άνοιξη του Γενάρη

3KIP Highlights: Η άνοιξη του Γενάρη

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

Η άνοιξη του Γενάρη

Η ελληνική κεφαλαιαγορά τον Ιανουάριο συνέχισε την ανοδική πορεία του Δεκεμβρίου 2017. Η μείωση του συστημικού κινδύνου της χώρας, όπως αντανακλάται στην σημαντική υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, η ευνοϊκή συγκυρία στις διεθνείς αγορές κατά τον Ιανουάριο και η βελτίωση, έστω και από πολύ χαμηλό επίπεδο, των προσδοκιών για την ελληνική οικονομία συνέβαλαν στην άνοδο των τιμών των μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αντίστοιχα και στην ελληνική αγορά ομολόγων, που ήδη έχει καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, σημειώθηκε άνοδος των τιμών των τίτλων σε πιο ήπιο βαθμό κατά τον Ιανουάριο. Πράγματι, ο δείκτης συνολικής απόδοσης του Χρηματιστηρίου Αξιών κατά τον Ιανουάριο σημείωσε απόδοση +9,54% και ο δείκτης των ομολόγων ελληνικού Δημοσίου (Bloomberg Barclays Series–E Greece Govt All> 1Yr. BondIndex) +3.25%. Οι αποδόσεις των δεικτών αυτών κατά το διάστημα 31/01/2017 – 31/01/2018 ήταν +46,3% και 43,48% αντίστοιχα.

Οι επιδόσεις αυτές είναι πραγματικά εντυπωσιακές, σε διεθνή κλίμακα και μαρτυρούν την αντιστροφή κλίματος ως προς τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και προφανώς έρχονται σε αναντιστοιχία με τη γενικευμένη αίσθηση απαξίωσης με την οποία αντιμετωπίζονται από τους έλληνες επενδυτές.

Τα αντίστοιχα αμοιβαία κεφάλαια της 3K Investment Partners που δίνουν πρόσβαση στην ελληνική κεφαλαιαγορά ακολούθησαν τις προαναφερθείσες επιδόσεις και έδωσαν εξαιρετικές αποδόσεις στους μεριδιούχους τους, όπως τεκμηριώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Η μελλοντική πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς θα εξαρτηθεί από εγχώριους παράγοντες, όπως η οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Ωστόσο, η ελληνική κεφαλαιαγορά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη, έχει κάποια σχετική αυτονόμηση από τις αγορές του εξωτερικού, καθώς επιμέρους ενδογενείς παράγοντες έχουν μεγάλη βαρύτητα στην πορεία των τιμών των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιδόσεις της ελληνικής κεφαλαιαγοράς τον περασμένο μήνα έφεραν την άνοιξη στις τιμές των μετοχών από τον Ιανουάριο, πριν ακόμα έρθουν τα χελιδόνια.

 

Οικονομικές Εξελίξεις

Τους διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες της Morgan Stanley (MSCI Indices), κυρίως αυτούς που αφορούν επιχειρηματικούς τομείς (MSCI Sector Indices), θα χρησιμοποιήσουμε για να εξάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για τις προσδοκίες των επενδυτών ως προς το οικονομικό περιβάλλον του τρέχοντας έτους. Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται σημαντικοί λόγω του ύψους των κεφαλαίων ενεργητικής και παθητικής διαχείρισης που τους χρησιμοποιούν ως δείκτες αναφοράς (Benchmarks). Από την αρχή του έτους, τις καλύτερες αποδόσεις σε περιφερειακό επίπεδο κατέγραψαν οι αναδυόμενες αγορές έναντι των “ωρίμων” αγορών της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας, υποδηλώνοντας θετική ψυχολογία και αυξημένη διάθεση για ρίσκο εκ μέρους των επενδυτών.

Παράλληλα, σε κλαδικό επίπεδο ξεχώρισαν αυτοί που συνδέονται με την οικονομική ανάπτυξη όπως της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Αντίθετα, σημαντική υστέρηση με αρνητικές αποδόσεις κατέγραψαν οι κλάδοι των εταιριών κοινής ωφέλειας και διαχείρισης ακινήτων, οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από την πορεία των επιτοκίων, προεξοφλώντας πιθανόν μία πιο σφιχτή νομισματική πολιτική. Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και κάθε επιμέρους αγορά είναι λογικό να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό ωρίμανσης του οικονομικού κύκλου μέσα στον οποίο κινείται.

Συνοψίζοντας βάσει των καταγεγραμμένων αποδόσεων, το επενδυτικό κλίμα παραμένει θετικό, προσανατολισμένο προς τους κλάδους που ωφελούνται από μία οικονομική ανάπτυξη, αναμένοντας ωστόσο ένα πιο περιοριστικό νομισματικό περιβάλλον.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο