Εικόνα για την κατηγορία 3KIP Highlights: Η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία δεν αντικατοπτρίστηκε ακόμα στην Ελληνική αγορά.

3KIP Highlights: Η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία δεν αντικατοπτρίστηκε ακόμα στην Ελληνική αγορά.

Συντάκτης Κειμένου: 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον, με πρωταγωνίστρια την  οικονομία των ΗΠΑ, ακολουθημένη από την Ευρώπη και την Ασία, δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης που αποτυπώνονται στις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών. Η ενίσχυση των ρυθμών  ανάπτυξης σε συνδυασμό με μια σειρά βελτιωμένων μακροοικονομικών δεικτών (αγορά εργασίας, δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας κ.α.) συνέβαλαν δραστικά στην απόφαση για αύξηση των αμερικάνικων επιτοκίων αλλά και κάποια ανάσχεση των επεκτατικών νομισματικών πολιτικών από την πλευρά της Ευρώπης και της Ασίας. Ακόμη και το αποτέλεσμα των Γερμανικών εκλογών, αν και ελαφρώς πιο πολύπλοκο από το προβλεπόμενο, καθώς και κάποιες άλλες πολιτικές εξελίξεις δεν διατάραξαν το θετικό κλίμα των χρηματοοικονομικών αγορών.     

Μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον των αλληλοεξαρτώμενων οικονομιών, τα οφέλη από την ανάκαμψη κυρίως της Ευρωπαϊκής οικονομίας θα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά και στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης οικονομικής συσχέτισης της χώρας μας από τη γηραιά ήπειρο. Όμως, η ευνοϊκή διεθνής συγκυρία επισκιάστηκε από αναφορές σχετικά με ενδεχόμενες νέες ανάγκες κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, αλλά και την αβεβαιότητα που περιβάλλει την πορεία της 3ης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας. Η κάμψη του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χ.Α κατά 8,46% το Σεπτέμβριο και η αντίστοιχη υποχώρηση του Δείκτη των Τραπεζών (FTSE/Athex Banks Index) κατά 22,38% υποδηλώνουν την αρνητική επίδραση αυτών των δύο παραγόντων στην αγορά. Από την άλλη, η επίλυση, ή έστω η άμβλυνση αυτών των ανασχετικών παραγόντων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν θετικά στην εγχώρια αγορά οδηγώντας τις ελληνικές μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα σε υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Η δεκαετία της μεγάλης απόκλισης

Γενικά, είναι σχετικά σπάνιο το φαινόμενο μια μεμονωμένη αγορά να παρεκκλίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ακόμα περισσότερο να κινείται συστηματικά σε αντίθεση κατεύθυνση από τη διεθνή αγορά των μετοχών. Κι όμως μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της ελληνικής χρηματιστηριακής ...        Διαβάστε περισσότερα