Εικόνα για την κατηγορία 3KIP Highlights: Με θέα το 2019

3KIP Highlights: Με θέα το 2019

Συντάκτης Κειμένου: 3K Investment Partners

 

Ελλάδα

Το 2019 θεωρούμε ότι δεν θα μας αφήσει «ασυγκίνητους».  Μία σειρά γεγονότων που ήδη τρέχουν και άλλα που θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια του έτους πιστεύουμε ότι θα επηρεάσουν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα στο εσωτερικό.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, αναμένουμε να κυριαρχήσει το θέμα των εκλογών, ο χρόνος διεξαγωγής τους και κυρίως η «χαλάρωση ή μη» του συμφωνημένου προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών. Ένα «καθαρό» εκλογικό αποτέλεσμα και η συνέπεια εφαρμογής των αλλαγών θα συνέβαλαν θετικά. Εστιάζοντας στα οικονομικά στοιχεία, τόσο ο προϋπολογισμός του 2019 όσο και οι εκτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορους οργανισμούς και οίκους όπως η Standard & Poor`s συγκλίνουν σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ άνω του 2% στην προσεχή διετία, βελτιωμένου έναντι των προηγούμενων ετών.

Με ρυθμό αύξησης πληθωρισμού σχετικά υποτονικού, αποδόσεις ομολόγων (yields) σε σχετικά υψηλά επίπεδα με αντίστοιχα υψηλά διαφορικά επιτόκια (spreads) και «υποστηρικτική», ακόμα, νομισματική πολιτική εκ μέρους της ΕΚΤ τα περιθώρια μείωσης των επιτοκίων των εγχώριων ομολόγων είναι αυξημένα συμβάλλοντας, κατ` επέκταση, ενισχυτικά στις αποτιμήσεις των χρηματιστηριακών τίτλων. Επίσης, το θέμα των τραπεζών και ειδικότερα ο τρόπος διαχείρισης και εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τη βοήθεια ή μη της Τράπεζας της Ελλάδος πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό καταλύτη βραχυπρόθεσμα για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.      

 

Διεθνείς Αγορές

Μετά από αρκετά χρόνια ενίσχυσης των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως, πολλές ενδείξεις συγκλίνουν προς μία αποκλιμάκωσή τους. Η κόπωση της οικονομικής μεγέθυνσης στις ΗΠΑ και την Κίνα είναι καθοριστικές, ενώ η ολοκλήρωση των προγραμμάτων ποσοτικής  χαλάρωσης εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών καθιστά λιγότερο ευνοϊκές τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Επιπλέον, στην πολιτική κονίστρα, παγκοσμίως, καταγράφονται εντάσεις, αναπροσαρμογές στρατηγικών με σημαντικότερη όλων την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας ως προς τις εμπορικές σχέσεις και την επιβολή δασμών.

Όμως, παρά τις αβεβαιότητες, που άλλωστε είναι εγγενείς του παγκόσμιου πολιτικο-οικονομικού συστήματος και την εμφανή επιδείνωση κάποιων πρόδρομων οικονομικών δεικτών από τα υψηλά προγενέστερα επίπεδα τους, δεν τεκμηριώνεται , τουλάχιστον προς το παρόν, η προσδοκία για οικονομική ύφεση.

Δεδομένου ότι η σημαντική κάμψη των τιμών στις αγορές, συνήθως προεξοφλεί την εμφάνιση οικονομικών υφέσεων, η τρέχουσα μακροοικονομική συγκυρία δεν υποδεικνύει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, εντός του ορατού ορίζοντα του 2019. Παράλληλα, η σημαντική διόρθωση των περιουσιακών στοιχείων υψηλού ρίσκου (μετοχές, εταιρικά ομόλογα κλπ.) στις διεθνείς αγορές έχει προσαρμόσει τις αποτιμήσεις τους και τις προσδοκίες που τα συνοδεύουν σε πιο βατά επίπεδα.

Ως προς τις μετοχικές αξίες σε γενικές γραμμές, η απόδοσή τους θα εξαρτηθεί κυρίως από την κερδοφορία των εταιρειών, καθώς η πιθανότητα αύξησης των πολλαπλασιαστών τους είναι περιορισμένη. Σε γενικές γραμμές, καθώς η εταιρική κερδοφορία αναμένεται να κινηθεί με μονοψήφιο θετικό ρυθμό κατά το 2019, αντίστοιχα είναι και τα περιθώρια ενίσχυσης των τιμών των μετοχικών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ανατραπεί το τρέχον μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Στις αγορές ομολόγων τα περιθώρια απόδοσης των κρατικών ομολόγων υψηλής φερεγγυότητας είναι πολύ χαμηλά, ενώ η πορεία των εταιρικών τίτλων θα διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των επιτοκίων, η οποία αναμένεται να είναι ήπια ανοδική. Τα ομόλογα αναδυομένων αγορών προφέρουν ένα διευρυμένο spread έναντι αυτών των ανεπτυγμένων αγορών και στο βαθμό που δεν δεχθούν πιέσεις από πρόσθετη ανατίμηση του Δολαρίου ΗΠΑ και παραμείνει υπό έλεγχο ο πληθωρισμός των αντίστοιχων χωρών,  αποτελούν μια ενδιαφέρουσα κατηγορία επένδυσης.

Εν κατακλείδι, το εύρος της επιβράδυνσης των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο πεδίο των εμπορικών σχέσεων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία των αγορών το 2019. Η οικονομική συγκυρία σε ΗΠΑ και Κίνα, το ύψος των επιτοκίων που θα θέσουν οι νομισματικές αρχές και η εταιρική κερδοφορία αποτελούν κρίσιμους προσδιοριστικούς παράγοντες, στις μεταβολές των οποίων οφείλει να προσαρμόζεται η επενδυτική πολιτική.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο