Εικόνα για την κατηγορία 3KIP Highlights: Οι εταιρίες αξιοποιούν την αγορά ομολόγων για φθηνότερη χρηματοδότηση

3KIP Highlights: Οι εταιρίες αξιοποιούν την αγορά ομολόγων για φθηνότερη χρηματοδότηση

Συντάκτης Κειμένου: 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μία σειρά θετικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων όπως η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της  χώρας μας από την Moody`s  και η μείωση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ των Ελληνικών και Γερμανικών ομολόγων βελτίωσαν το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας, όπως καταγράφηκε και στις αποδόσεις των μετοχικών δεικτών.

Μέσα στα πλαίσια αυτά της αξιοποίησης της πιο ευνοϊκής συγκυρίας εντάχθηκε και η προσπάθεια διαφόρων εταιριών, εισηγμένων και μη, να εισέλθουν στην αγορά των εταιρικών ομολόγων. Βασικός σκοπός της στρατηγικής των εταιριών αποτελεί η εκμετάλλευση των «παράδοξων» συνθηκών ρευστότητας, που επικρατούν στο εγχώριο σύστημα, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, με απορρόφηση κεφαλαίων που λιμνάζουν στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα προσφέροντας σχετικά ικανοποιητικές αποδόσεις.  Η τάση αυτή αναμένουμε να διατηρηθεί, αφού με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται το μεσοσταθμικό κεφαλαιακό κόστος των επιχειρήσεων, συνεισφέροντας θετικά στην κερδοφορία τους, οι επενδυτές λαμβάνουν μια αυξημένη απόδοση σε σχέση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια αγορά εταιρικών ομολόγων στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Πολλές εταιρίες, στην τρέχουσα συγκυρία, φαίνεται να έχουν επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων για την μείωση του κεφαλαιακού τους κόστους αρχικά, θεωρώντας πιο εφικτό αυτόν τον στόχο. Το επόμενο βήμα αναμένουμε να αποτελέσει η βελτίωση των ταμειακών τους ροών και της κερδοφορίας τους οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα τις αποτιμήσεις τους.

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες άρθρο