Εικόνα για την κατηγορία Ότι χρειαστεί

Ότι χρειαστεί

Συντάκτης Κειμένου: Valentijn van Nieuwenhuijzen - Head of Strategy, Strategy and Asset Allocation Group, IM Europe

Από το καλοκαίρι, οι αγορές κεφαλαίου κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας. Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, όπως στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή είναι ένας από τους λόγους

Διαβάστε περισσότερα