Εικόνα για την κατηγορία First Class Multi Asset: 5 χρόνια σταθερών αποδόσεων

First Class Multi Asset: 5 χρόνια σταθερών αποδόσεων

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners
Το παρόν αποτελεί μετάφραση άρθρου που δημοσίευσε η ΝΝ Investment Partners.


Τον Οκτώβριο του 2011 η NN Investment Partners εγκαινίασε το ΝΝ (L) First Class Multi Asset (FCMA). Τώρα πλέον, πέντε χρόνια αργότερα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σαφέστατα επέτυχε τον στόχο του: να αποφέρει σταθερές αποδόσεις με διαχείριση του κινδύνου. Το κεφάλαιο απέφερε πολύ ανταγωνιστικές, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, αποδόσεις, πετυχαίνοντας τους επενδυτικούς του στόχους, καθώς και τιμές του δείκτη Sharpe υψηλότερες από ό,τι οι πιο γνωστοί ανταγωνιστές του. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το FCMA απέφερε μία ετησιοποιημένη απόδοση της τάξεως του 6,1% με χαμηλή διακύμανση της τάξεως του 4,1% (τα στοιχεία αφορούν τα τέλη Οκτωβρίου 2016, προ εξόδων και προμηθειών).

 

Περισσότερες Πληροφορίες