Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) – X Cap USD

Ημερομηνία Αποτίμησης

20/05/2024

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

782,0200

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Το παρόν επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία απόδοσης μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται πρωτίστως από χρεωστικούς τίτλους και μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται κυρίως από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εταιρείες και εκφράζονται σε νομίσματα χωρών του ΟΟΣΑ. 

Προβλέπεται ότι οποιαδήποτε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται σε επικουρική βάση δε θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτού του ορίου. Σε χρονικό ορίζοντα αρκετών ετών, στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η υπέρβαση των επιδόσεων του δείκτη, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα II του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας. Ο δείκτης αντιπροσωπεύει ευρέως το φάσμα των επενδύσεων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ομόλογα που δεν περιλαμβάνονται στο φάσμα του δείκτη. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελεί αντικείμενο ενεργού διαχείρισης με έμφαση στην επιλογή ομολόγων και στην εναλλαγή τομέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνδυάζουμε την ανάλυση που διεξάγουμε για συγκεκριμένους εκδότες εταιρικών ομολόγων με μια ευρύτερη ανάλυση της αγοράς για να δημιουργήσουμε το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις διαφορές στις αποτιμήσεις των ομολόγων σε διάφορες περιοχές, τομείς και τμήματα ποιότητας (αξιολογήσεις). Συνεπώς, οι επενδύσεις του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τον δείκτη. Επειδή ο ειδικός κίνδυνος που σχετίζεται με τους εκδότες είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιδόσεων, υποβάλλουμε όλους τους εκδότες που αποτελούν μέρος του φάσματος διαθέσιμων επενδύσεων σε διεξοδική ανάλυση επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Τα όρια απόκλισης διατηρούνται σε σχέση με τον δείκτη. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε επικουρική βάση, σε άλλες κινητές αξίες (όπως τίτλους δικαιωμάτων αγοράς επί κινητών αξιών σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου), υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους (σε ποσοστό έως 10% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου), μέσα της χρηματαγοράς, τίτλους του Κανόνα 144Α, μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ και καταθέσεις, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ «Επενδυτικοί Περιορισμοί», Ενότητα Α «Επιλέξιμες Επενδύσεις» του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το 10% του καθαρού ενεργητικού. Όταν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους δικαιωμάτων αγοράς επί κινητών αξιών, επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία ενεργητικού μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ’ ό,τι εάν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είχε επενδύσει στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού, λόγω της υψηλότερης μεταβλητότητας της αξίας του τίτλου δικαιωμάτων αγοράς. Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει τραπεζικές καταθέσεις όψεως, όπως μετρητά σε τρεχούμενους λογαριασμούς σε τράπεζα προσβάσιμους ανά πάσα στιγμή. Οι εν λόγω συμμετοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου υπό φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς. Ισοδύναμα μετρητών, όπως καταθέσεις, μέσα της χρηματαγοράς και αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαχείρισης μετρητών και σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών της αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

USD 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο - - -
Δείκτης αναφοράς - - -
Ημερομηνία αναφοράς 30/04/2024

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: LU0674861538
Νόμισμα: USD
Κατηγορία Μεριδίου: X CAP
Κατηγορία Κεφαλαίου: Ομολογιακό
Περιοχή: Διεθνές

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο πραγματικός κίνδυνος ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά εάν το Προϊόν δεν διακρατηθεί μέχρι τη λήξη του. Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 5 έτη.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο του κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Το παρόν προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, συνεπώς θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Άλλοι Σημαντικοί κίνδυνοι σχετικοί με το χαρτοφυλάκιο, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου, ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Αν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτά που σας οφείλει, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά αν εξαγοράσετε το προϊόν σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να σας επιστραφεί μικρότερο ποσό.  Ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε εξαγορά σε πρώιμο στάδιο. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε σημαντικά πρόσθετα κόστη για να κάνετε εξαγορά σε πρώιμο στάδιο.

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο όταν το νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαφορετικό από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εσάς. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο γίνεται η εμπορική προώθηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε εσάς, συνεπώς η τελική απόδοση που θα λαμβάνετε θα εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω. 

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.