Εικόνα για την κατηγορία H 3K Investment Partners παρουσιάζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, 3KIP e-Funds

H 3K Investment Partners παρουσιάζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, 3KIP e-Funds

Η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. σχεδίασε και παρουσιάζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα 3KIP e-Funds. Πρόκειται για την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε για την πραγματοποίηση και παρακολούθηση συναλλαγών σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια.

Η 3KIP e-Funds είναι μία καινοτόμος, λειτουργική και ευχερής στη χρήση της ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, με την απόκτηση προσωπικού Κωδικού Πρόσβασης, να:

Δει με μια ματιά τη διάρθρωση και την τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου του

  • Παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των επενδύσεών του
  • Πραγματοποιεί συναλλαγές στα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται ή διαθέτει στην Ελλάδα η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Παρακολουθεί το ιστορικό των συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει
  • Περιηγηθεί στα γραφήματα που απεικονίζουν την πορεία των τιμών των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή διαθέτει στην Ελλάδα η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε βάθος τριετίας

Η απόκτηση του Κωδικού Πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 3KIP e-Funds λαμβάνει χώρα μέσω του δικτυακού συνδέσμου της 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.3kip-efunds.gr, όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες για την απόκτηση του Κωδικού.  

 
Όσοι εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 3KIP e-Funds, μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2016, θα συμμετάσχουν σε κλήρωση, όπου πέντε τυχεροί θα κερδίσουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας της εταιρείας MLS Πληροφορική Α.Ε. Δείτε τους όρους της κλήρωσης εδώ.
 
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που θα πραγματοποιήσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 3KIP e-Funds, συμμετοχές, από 1/7/2016 έως 31/12/2016, σε οποιονδήποτε ΟΣΕΚΑ διαχειρίζεται ή διαθέτει στην Ελλάδα η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν θα επιβαρυνθούν με προμήθεια συμμετοχής.